8.-os vizsga, 2013. február

A dokumentum letöltehtő formában
 
 

A nyolcadik évfolyamos vizsga anyagának részletes ismertetése:

Angol nyelvi vizsga a nyolcadik osztályosok számára 2012/2013 tanév

 

Nyelvtani anyag:

Ahol külön nem jelöljük, az anyag a Project 4 Workbook  66-69. oldalakon olvasható nyelvtani összefoglalásban található!

 

Igeidők:

Ø  Present Simple, Present Continuous                        

Ø  Past Simple (Irregular Verbs), Used to

Ø  Past Continuous

Ø  Used to…                                                                 Pr 4 Unit 1

Ø  Present Perfect                                                          Pr 4 Unit 2

Ø  Future

-          (Shall)/Will

-          Going to        

-          Present Continuous with future meaning    

Comparison of adjectives                                                                 Pr 2 Unit 5

 

Adjectives ending in  -ed/-ing (pl. bored-boring)                             Pr 4 Unit 4

 

Verbs+ infinitive or V+ing                                                               Pr 4 Unit 4

 

The Passive (Szenvedő szerkezet)                                                    Pr 3 Unit 5

 

Modal Verbs (Módbeli segédigék):

Ø  Képesség, engedély, lehetőség, kötelesség és vélemény kifejezése segédigékkel. A segédigék formája és használata. - can, could, should, may, might, must/have to, would

Pr 2 Introduction; Pr 3 Unit 6

Pr 4 Unit 3

Ø  Some/ any                                                                             Pr 2 Unit 4

Ø  Articles (the/a/an/some)                                                        Pr 2 Unit 4; Pr 3 Unit 4

Ø  Relative clauses (subject and object rel.clauses)                  Pr 4 Unit 2                

Ø  Questions: yes/no and Wh-questions                                               Pr 4Unit 1      Workbook pp. 66-69

 

Szókincs/kifejezések: A Project Third Edition tankönyvek: 1-től 3. és 4. Unit 1-5 anyaga

 

Témakörök:                      A Project Third Edition tankönyvek: 1-től 3. és 4. Unit 1-5 anyaga       

Ø  All About You: Introduce your family, your weekdays, your weekends

Ø  School

Ø  Free time, hobbies

Ø  People (Personality and Appearance)

Ø  Being a teenager- advantages/disadvantages ( A teenager can…/has to…/doesn’t have to…./should… etc)

Ø  Music, books, films, sport, pets in your life, your favourite book, film etc.

Ø  Food and eating out, your favourite dish and how to prepare it

Ø  Weather and seasons

Ø  The house where you live, your room

Ø  The village, town or city where you live

Ø  Great Britain                                                                                     Pr 3 Unit 3; London Pr 3Unit 4

Ø  Holidays: your best/worst holiday, summer and winter holidays

Ø  Festivals and celebrations (Christmas, Easter, family celebrations)

Ø  Sports

Ø  Health, a healthy way of life

Szituációk:

Ø  Invitation (accepting and turning down)                              Pr3 Unit 1 p.  15

Ø  Offering help                                                                        Pr3Unit 2 p27                                                         

Ø  Responses                                                                             Pr 3Unit 3 p.39

Ø  Talking about future arrangements                                       Pr 3Unit 4 p.51

Ø  Giving directions                                                                  Pr 3Unit 4 p.47

Ø  Suggestions (Turning down a suggestion)                            Pr 3Unit 6 és Pr 4 Unit 1 p.13

Ø  Responding to news                                                             Pr 4Unit 1 p.15

Ø  Agree and disagree                                                               Pr 4Unit 3 p.39

Ø  Ordering a meal                                                                    Pr 4Unit 4 p.51

Ø  Shopping for food/ for clothes                                             Pr 4 Unit 1 p.13

Ø  Asking for and giving advice                                               Pr 3 Unit 6 pp.69-71; Pr 4 Unit 3 p.35-37

Ø  At the doctor                                                                        Pr 4 Unit 3 p.37

 

 

Várható feladattípusokAZ ÍRÁSBELI VIZSGÁN:

  1. Adott szó magyarázata angolul
  2. Lyukas szövegbe megadott szavak behelyezése
  3. Olvasás szövegértés
  4. Magnóhallgatás feladattal (kétszer hallják a szöveget)
  5. Mini szituációk kiegészítése
  6. Baráti levél írása a témakörökben megadott témák alapján