Osztályozó vizsgák

TUDNIVALÓK AZ ANGOL NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁKRÓL - pdf letölthető dokumentum formában

 
 
 
 
TUDNIVALÓK AZ ANGOL NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁKRÓL

 Az osztályozó vizsgát elsősorban a kimagasló, az adott csoport szintje feletti képességű és tudásszintű tanulóknak ajánljuk.

A vizsga letétele nem mentesít az angolórák látogatása alól.

 Osztályozó vizsgát legkorábban 10. évfolyamon lehet tenni, kivéve rendkívüli eseteket (pl. egyik vagy mindkét szülő angol anyanyelvű, több évig tanult a diák angol tanítási nyelvű iskolában vagy jóval az átlagon felüli angol nyelvi tehetsége van).

 Egy évfolyamon maximum 2 tanév anyagából lehet vizsgázni augusztus végén, februárban és áprilisban.

 A vizsga anyaga a 10-11. évfolyamon az adott csoport által használt tankönyv - Upper-Intermediate (B2) illetve Advanced (C1) - tananyaga:

 -       augusztusi vizsga esetén az érintett tanév egész éves tananyaga;

-       februári, illetve áprilisi vizsga esetén a 2. félévi tananyag;

 

 

A VIZSGA LEÍRÁSA:

 

10-11. évfolyam:

Írásbeli feladatlap kitöltése az adott tananyagból. Feladattípusok: nyelvtan, szókincs, olvasott szövegértés, fogalmazás

Az írásbeli vizsga ponthatárai:

 

85 - 100%       - 5

73,5 - 84,5%   - 4

62  - 73           - 3

50,5 - 61,5      - 2

0% - 50%        - 1

 

Szóbeli vizsga: A sikeres szóbeli vizsga nem csak nyelvi tudást, hanem az adott témakörben való jártasságot, tájékozottságot is igényel.

A vizsga menete:

 kihúzott tételszám alapján 2-3 szóbeli feladat, három tagú vizsgabizottság előtt

A feladatok:

- beszélgetés a tananyag témáiról (vizsgáztatói kérdések  alapján);

- vita (debate) “tételmondat” alapján a vizsgáztatóval;

- önálló témakifejtés  

Az érettségi vizsga értékeléséhez hasonlóan az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredményének aránya: 60%-40%, tehát az írásbeli eredmény a meghatározóbb!  

A februári, illetve áprilisi vizsgára kapott végső osztályzatba beszámítanak a vizsga előtt az adott tanévben szerzett osztályzatok. 

A 10. évfolyamon letett 11. évfolyamos vizsga eredménye egyben a 11. évfolyam félévi illetve év végi osztályzata.

 

12. évfolyam:

Írásbeli feladatlap kitöltése - emelt szintű  érettségi feladatok.

Feladattípusok: olvasás értés, nyelvhelyesség, fogalmazás (rövidebb és hosszabb szöveg)

Az írásbeli vizsga ponthatárai:

85 - 100%       - 5

73,5 - 84,5%   - 4

62  - 73           - 3

50,5 - 61,5      - 2

0% - 50%        - 1

Szóbeli vizsga: A sikeres szóbeli vizsga nem csak nyelvi tudást, hanem az adott témakörben való jártasságot, tájékozottságot is igényel.

A vizsga menete:

Kihúzott tételszám alapján 3 szóbeli feladat három tagú vizsgabizottság előtt

A feladatok:

- beszélgetés az emelt szintű érettségi vizsga egy témájáról (vizsgáztatói kérdések  alapján);

- vita (debate) “tételmondat” alapján a vizsgáztatóval;

- önálló témakifejtés képek alapján

Az érettségi vizsga értékeléséhez hasonlóan az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredményének aránya: 60:40 százalék, tehát az írásbeli eredmény a meghatározóbb!

A vizsgán kapott osztályzat egyben a 12. évfolyam félévi, illetve év végi osztályzata.