Tanári kar

 A tanári kar letölthető listája a 2018 2019-es tanévre vonatközóan
Barlay Bence
német nyelv, történelem
igazgató
Lőrincz Éva
matematika
oktatási igazgatóhelyettes
Kováts Beatrix
angol nyelv
nevelési igazgatóhelyettes
Turócziné Pesty Ágnes
matematika
szervezési igazgatóhelyettes
Szkaliczki Örs O.Cist.
hittan
spirituális vezető 
11.a osztályfőnök
 
 
Antalné Rakonczás Éva
matematika, informatika, gépírás
12.a osztályfőnök
 

 
Berzsenyi Eszter
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, napközi
Bocska Ágnes
angol nyelv
Csanády Bernát
testnevelés
6b osztályfőnök
 

 
Csizy Judit
fizika, életvitel
 
Csombó Emese
matematika
 
 

dr. Eigner Judit
könyvtárostanár
könyvtárvezető
 
Ellenriederné Molnár Éva
matematika

 
 
Fábián Attila
éne-zene
11.b osztályfőnök
 Fábián Eszter
angol nyelv
7.a osztályfőnök
Gerencsér Borbála
matematika, olasz nyelv
dr. Gianone András
francia nyelv, történelem
 
Gruber Ildikó
kémia, biológia, természetismeret, életvitel, német nyelv
 
Horváth Sarolta
matematika, informatika, gépírás
 

 
Illyés Erika
történelem, latin, dráma
dr. Kemény Gáborné
magyar nyelv és irodalom

 
dr. Kerkápoly Anikó
fizika
Klemencz Zsuzsa
olasz nyelv
 
Koczka Edit
testnevelés
 
Kolek István
hittan
12.c osztályfőnök
Kollár Andrea
német nyelv, francia nyelv
9.b osztályfőnök

 
Kollárné Michelberger Ágnes
angol nyelv
 
 
 
Konrádné Papp Orsolya
könyvtáros tanár
 
Kotschyné Bellosevich Anna Mária
angol nyelv
8.a osztályfőnök
 
Kovács Norbert
testnevelés
 
dr. Kovács Örs
történelem, francia nyelv
9.a osztályfőnök

Kőszeghyné Keresztes Éva
matematika, fizika, életvitel
10.a osztályfőnök
 
Kudari Enikő
latin nyelv, latin örökségünk
 Lakatos Máté
történelem
10.d osztályfőnök
Lebbenszki Éva
biológia, kémia, természetismeret


Makk Zsófia
angol

Marsai Csaba
német nyelv
5.c osztályfőnök


Matlák János
testnevelés
Meszéna Zsoltné
angol nyelv
Mészáros Éva
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
12.b osztályfőnök
 
Mig Balázsné
matematika, informatika, gépírás
12.d osztályfőnök
 
Mihályi Anikó
magyar nyelv és irodalom
 
Mudri Mária
magyar nyelv és irodalom


Nényei Pál
magyar
 
Ortutay Romola
olasz nyelv
 
Ónodi Szabó Krisztina
angol nyelv

 
Őry Ágnes
testnevelés
 
 


Perczel Tamás
biológia, kémia, hittan

Rimóczi Anna
matematika
 
Schubert Tamás
magyar nyelv és irodalom
11.d osztályfőnök
 
Schulek Dávid
testnevelés
 

 
Skublicsné Kerényi Csilla
angol nyelv, német nyelv
7.c osztályfőnök
Szalay József
rajz, művészettörténet, média-mozgókép
Szegeczky Tibor
rendszergazda
 
Szijártó Márton
testnevelés
8.b osztályfőnök


Szijártó Mátyás
testnevelés


Szőnyi Gergely
magyar
5.a osztályfőnök
 
dr. Tatárné Tar Judit
biológia, kémia, természetismeret, életvitel
7.b osztályfőnök
Tengelyné Kovács Andrea
testnevelés

Topolovszki Ildikó
informatika, gépírás
Török Csaba
matematika
5.b osztályfőnök
 
Uhlmann Györgyi
angol nyelv


Valaczka Ágnes
matematika
Vas Zoltán
hittan
8.c osztályfőnök
Vasdinnyey Miklós
német nyelv, francia nyelv
9.d osztályfőnök
Várday Gergely
földrajz, életvitel
Wendler Andrea
német nyelv
6.c osztályfőnök
Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet
matematika, informatika
6.a osztályfőnök