Tanári kar

 
Barlay Bence
német nyelv
igazgató
Lőrincz Éva
matematika
igazgatóhelyettes
Kováts Beatrix
angol nyelv
igazgatóhelyettes
Turócziné Pesty Ágnes
matematika
igazgatóhelyettes
Szkaliczki Örs O.Cist.
hittan
spirituális vezető 
9.a osztályfőnök
 
 
Antalné Rakonczás Éva
matematika, informatika
10.a osztályfőnök
 
Auer Tamás
matematika, fizika, életvitel
12.b osztályfőnök
Berzsenyi Eszter
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, napközi
Bocska Ágnes
angol nyelv
Csanády Bernát
testnevelés
Csanády Soma
kémia
Csekő Imre
hittan
 
Csizy Judit
fizika, életvitel
 
Csombó Emese
matematika
 
dr. Eigner Judit
könyvtárostanár
könyvtárvezető
 
Ellenriederné Molnár Éva
matematika, napközi

 
Endrődi Szabolcs
német nyelv, történelem
11.c osztályfőnök
 
Fábián Attila
éne-zene
9.b osztályfőnök
 Fábián Eszter
angol nyelv
5.a osztályfőnök
 Gaál Anna
angol nyelv, német nyelv
12.a osztályfőnök
Gerencsér Borbála
olasz nyelv
dr. Gianone András
francia nyelv, történelem
 
Gruber Ildikó
kémia, biológia, életvitel
 
Horváth Sarolta
matematika, informatika
 
Illyés Erika
történelem, dráma
 
Joós Andrea
biológia
dr. Kemény Gáborné
magyar nyelv és irodalom

 
dr. Kerkápoly Anikó
fizika
Klemencz Zsuzsa
olasz nyelv
 
Koczka Edit
testnevelés
8.b osztályfőnök
Kolek István
hittan
10.c osztályfőnök
Kollár Andrea
német nyelv, francia nyelv
7.b osztályfőnök
 
 
Kollár Artúr
földrajz
Kollárné Michelberger Ágnes
angol nyelv, francia nyelv
 
 
 
Konrádné Papp Orsolya
könyvtáros tanár
 
Kotschyné Bellosevich Anna Mária
angol nyelv
6.a osztályfőnök
 
Kovács Norbert
testnevelés
 
dr. Kovács Örs
történelem, francia nyelv
Kőszeghyné Keresztes Éva
matematika, fizika
 
Kudari Enikő
latin nyelv,  napközi
 Lakatos Máté
történelem
Lebbenszki Éva
biológia, kémia
Lukácsi Huba
a Latinovits Diákszínpad rendező-tanára
Marsai Csaba
német nyelv
Matlák János
testnevelés
12.d osztályfőnök
Meszéna Zsoltné
angol nyelv
Mészáros Éva
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
10.b osztályfőnök
 
Mig Balázsné
matematika, informatika
10.d osztályfőnök
 
Mihályi Anikó
magyar nyelv és irodalom
 
Mudri Mária
magyar nyelv és irodalom
 
Ortutay Romola
olasz, dráma
 
Ónodi Szabó Krisztina
angol nyelv

 
Őry Ágnes
testnevelés
8.a osztályfőnök
 
Őry Eszter
testnevelés, gyógytestnevelés
7.a osztályfőnök
 
Paksy Nóra
latin,  történelem
 
Perczel Tamás
biológia, kémia, hittan
11.a osztályfőnö
Posta István
magyar nyelv és irodalom
9.d osztályfőnök
Rimóczi Anna
matematika
 
Schubert Tamás
magyar nyelv és irodalom, napközi
 
Schulek Dávid
testnevelés
12.c osztályfőnök
 
Simonkay Márton
történelem
 
Skublicsné Kerényi Csilla
angol nyelv, német nyelv
5.c osztályfőnök
Szalay József
rajz, művészettörténet
Szegeczky Tibor
rendszergazda
Szendrődy Dorottya
magyar nyelv és irodalom
11.b osztályfőnök
Szijártó Márton
testnevelés
6.b osztályfőnök
dr. Takács Szilvia
rajz
dr. Tatárné Tar Judit
biológia, kémia, életvitel, német nyelv
5.b osztályfőnök
Tengelyné Kovács Andrea
testnevelés
Thuróczy Éva
fizika, kémia, életvitel
Topolovszki Ildikó
informatika, biológia
Török Csaba
matematika
 
Uhlmann Györgyi
angol nyelv
Vas Zoltán
hittan
6.c osztályfőnök
Vasdinnyey Miklós
német nyelv, francia nyelv
11.d osztályfőnök
Várday Gergely
földrajz, életvitel
Wendler Andrea
német nyelv
Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet
matematika, informatika