2016 2017 pályázati témák

Diákakadémia 2016/2017.

HIT és TUDÁS

Egyház, vallás, hit a különféle tudásterületeken

 

Nevezés három kategóriában:

         I. 5-6. osztályosok

        II. 7-8-9. osztályosok

        III. 10-11-12. osztályosok

A pályázat formái

        Egyéni írásbeli pályamunka, házi dolgozat (csak a 7-8-9. és a 10-11-12. osztályosok számára). Terjedelem: öt A/4-es oldal.

     3-4-5 fős csoportban Power Point – prezentáció, kiselőadás max. 9 percben (az időkeret túllépéséért pontlevonás jár).

Értékelés

        Az értékelés két fordulóban történik: az első forduló munkaközösségi szinten zajlik (március 27-31-e között), a legjobbak jutnak a második fordulóba (diákakadémiai döntő május 10-én).

Értékelési szempontok:

·         előadásmód (retorika, érthetőség)

·         tudományos szakszerűség

·         csapatmunka

·         a PPT színvonala

·         téma- és időtartás

·         érdekesség

A nevezési határidő mindkét formában: február 17. (a könyvtárban)

Díjak:

Az egyéni írásbeli pályamunka

I. díj: 30 000 forintos vásárlási utalvány

II. díj: 20 000 forintos vásárlási utalvány

Prezentáció, kiselőadás

(a három korcsoportban külön-külön):

I. díj: 40 000 forintos vásárlási utalvány

II. díj: 30 000 forintos vásárlási utalvány

III. díj: 10 000 forintos vásárlási utalvány

A 7-8-9. és a 10-11-12.-es korcsoportok első és második helyezettjei, illetve az írásbeli pályamunka első és második helyezettje egy Örs atya által szervezett egynapos úton vehetnek részt egy tanítási nap terhére.


Választható témák:

Történelem

 

7-8-9. osztályok számára: 

1.       Egy "nagy" egyházi személy történelmi szerepe (pl. Sienai Szt. Katalin, Clairvaux-i Szt. Bernát, XII. Pius pápa)

2.       A világvallások történelemformáló szerepe (elég egy világvallást bemutatni hozzá.)

 

10-11-12. osztályosok számára: 

1.      Egy jelentős történelmi személy viszonya a valláshoz (pl. Gandhi, Constantinus, Herzl Tivadar)

2.      A XX. század magyar szentjei, boldogjai és a tiszteletreméltóak és koruk bemutatása (pl. Apor Vilmos,  Batthyány-Strattmann László, IV. Károly, Salkaházi Sára, Mindszenty József, Márton Áron, Brenner János stb.)

 

Latin örökségünk, Latin nyelv

1.      Hogyan éltek a keresztények Pannóniában? (Pannónia provincia ókeresztény emlékei)

2.      Christianos ad leonem (keresztényüldözés és a vértanúk tisztelete az ókori Rómában)

 

Francia nyelv

1.      A francia katedrálisok

2.      A francia forradalom és az egyház

3.      Egy francia szent élete.

 

Olasz nyelv

1.        A vallás szerepe a mai olaszok életében - prezentáció vagy tanulmány

2.        Egy-egy olasz szent élete, példája a mai ember számára - prezentáció vagy tanulmány

3.        A Vatikán: politika vagy vallás? - prezentáció vagy tanulmány

 

Művészeti munkaközösség

5-6. évfolyam

1.        Szabadon választott bibliai motívum párhuzamos megjelenése különböző művészeti ágakban (irodalom, képzőművészet, zene)

pl.: Krisztus születése (Tolsztoj: Panov apó; Dickens: Karácsonyi ének; József Attila: Betlehemi királyok stb.)

2.        Szabadon választott bibliai motívum vagy valamelyik szent életének egyéni feldolgozása és bemutatása (pl. képregény, élőkép stb.)

3.        Szentek ábrázolása különböző művészeti ágakban

pl. Arany János: Szent László – Szent László legendája középkori templomfreskókon – stb.

7-8-9. évfolyam

1.        Szabadon választott bibliai motívum párhuzamos megjelenése különböző művészeti ágakban (irodalom, képzőművészet, zene)

pl.: Krisztus születése (Tolsztoj: Panov apó; Dickens: Karácsonyi ének; József Attila: Betlehemi királyok stb.)

2.        Szentek ábrázolása különböző művészeti ágakban

például:

- Arany János: Szent László – Szent László legendája középkori templomfreskókon – stb.

- Szent Ferenc legendája a Jókai-kódexben – Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz – Zeffirelli: Napfivér, holdnővér – stb.

- stb.

3.        Egyéni írásbeli pályamunka: a fenti témák egyike

 

10-11-12. évfolyam

1.        Szabadon választott bibliai motívum párhuzamos megjelenése különböző művészeti ágakban (irodalom, képzőművészet, zene)

például:

- teremtés és bűnbeesés (Madách: Az ember tragédiája – Szikora János (rend.): Az ember tragédiája – Jeles András (rend.): Angyali üdvözlet – Haydn: A teremtés

- a Teremtés könyvének parafrázisa irodalmi művekben (Móricz Zsigmond: Árvácska, Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása 1. fejezet, Takács Zsuzsa: Jancsi és Juliska stb.)

- Jónás története (Babits M. Jónás könyve – Quimby: A próféta – különböző korok Jónás-ábrázolásai)

- az olajfák hegyén (Dsida Jenő: Nagycsütörtök – Pasolini: Máté-passió – Beethoven: Krisztus az olajfák hegyén)

- Mária a kereszt alatt (Jacopone da Todi: Stabat Mater – Altdorfer: Jézus a keresztfán – Pergolesi: Stabat Mater

- stb.

2.        Film és evangélium (Zeffirelli: A názáreti Jézus – Pasolini: Máté evangéliuma – Rice-Webber: Jézus Krisztus Szupersztár – Mel Gibson: Passió)

 

3.        Egyéni írásbeli pályamunka: a fenti témák egyike

 

Képzőművészet - diákalkotások

Külön kategóriában adható be a megadott témákon túl vallási témájú önálló képzőművészeti alkotás (szobor, festmény stb.)

Matematika

Algimnázimnak (5-6. és 7-8-9. évf.)

1.      „Bibliai mértékegységek”

2.      Szimbólumok geometriája Milyen geometriai elemek váltak szimbólumokká? (Pl. Isten jelképe a szabályos háromszög, vagy pentagram)

3.      Számok, mint jelképek Miért épp 777 az isteni szám? És miért 666 a sátán száma? És vajon Matuzsálem tényleg 969 évet élt? Tényleg 365-ször szerepel a "ne félj" kifejezés a Bibliában?...

4.      Aranymetszés bemutatása vallási témájú műveken keresztül

Főgimnáziumnak (10-11-12. évf.)

1.      Blaise Pascal munkásságának bemutatása (Pár idézetet kerestünk, ezek közül lehetne mottót választani!)

 „Az ékesszólás művészete úgy mondani a dolgokat, hogy: 1. nehézség nélkül, örömmel értsék meg őket mindazok, akikhez szólunk; 2. érdekeltnek érezzék magukat, s hiúságuktól ösztönözve szívesebben elmélkedjenek rajtuk.”

 „Isten mindenható voltának az a legnagyobb érzékelhető jellemvonása, hogy gondolatában elvész képzeletünk.”

 „…nem csupán azoknak a buzgalma bizonyít Isten mellett, akik keresik őt, hanem azoknak a vaksága is, akik nem keresik.”

2.      Matematikusok Jézus korában (Matematikatörténeti kitekintés)

 

Természetbúvár munkaközösség

5-6.évf.

a) Gyógyító szentek

b) A 10 csapás biológiai háttere

7-9.évf.

a) Az Egyház Tanítóhivatalával szembekerült tudósok

b) A 10 csapás biológiai háttere

 

10-12.évf.

a) Az élet keletkezésének hipotézisei régen és ma

b) Az élet első és utolsó pillanatainak orvos etikai kérdései.

c) A meditatív imaformák jótékony élettani hatásai

 

Fizika

1.)    Fizikai jelenségek a Bibliában (I., II. korcsoport)

2.)    Noé bárkájának fizikája - hogyan épült és mozgott ez az érdekes jármű? (I., II. korcsoport)

3.)    Mikor is végzünk munkát? Hasonlítsd össze a MUNKA meghatározását és lehetőségeit fizikai, lelki és szellemi szempontból!  (II., III. korcsoport)

4.)    Az EGYENSÚLY szerepe a fizikában és hitéletünkben (II., III. korcsoport)

5.)    Galilei különleges életműve – avagy a pápai rehabilitáció jelentősége Egyházunk és a fizika kapcsolatában (II., III. korcsoport)

6.)     „A mindenség elmélete” – a film és a valóság, avagy amit tudni vélünk róla  (II., III. korcsoport)

7.)    Albert Einstein munkássága a fizika és az Istenhit szempontjából  (II., III. korcsoport)

8.)    Fizika és metafizika – tudományos kutatás eszközeinek, módszereinek összehasonlítása (III. korcsoport)

 

Informatika

1.)    Mi mindent tudhatunk meg NOÉ BÁRKÁJÁRÓL az internet segítségével? Rendszerezd az ismereteket néhány saját szempontod alapján! (pl. a tantárgyakhoz kapcsolódva: hittani, biológiai, földrajzi, fizikai, irodalmi, stb. ismeretek, vagy igazolható, megbízható, ill. kétes eredetű információk szerint, stb.) (I., II. korcsoport)

 

2.)    Zsolozsma és más okostelefonos alkalmazások, amelyek hitéletünket segíthetik.

Állítsatok össze egy gyűjteményt ilyen alkalmazásokból, rövid leírással és ajánlóval, hogy kiknek érdemes használni. (II., III. korcsoport)

3.)    Érdekes honlapok az Katolikus Egyházban. Egyházi szervezetek, plébániák, intézmények honlapjai, melyek tetszenek a fiataloknak. (II., III. korcsoport)

 

4.)    Készítsetek honlapot egy ifjúsági evangelizációs program számára! (II., III. korcsoport)
Bármely témáról készülhet a Diákakadémia pályázat feltételeinek megfelelő házi dolgozat, vagy Power Point prezentáció is.

 

Német nyelv

Algimnázium (5-6. és 7-8-9. évf.)

1.      Szent Márton élete és legendája

2.      Árpád-házi Szent Erzsébet és Wartburg vára

A legendák bemutatása során eljátszhatnak a diákok egy-egy rövid jelenetet is.

Írásbeli munka:

Mindkét témához egy legalább 9 képből álló képregényt készíthetnek A/2 formátumban.


Főgimnázium (10-11-12. évf.)

1.      A kölni dóm története

A kölni dóm a három királynak/bölcsnek van szentelve, az ereklyéjük az oltár mögött található. A pályázat anyaga tartalmazhatja egyrészt a patrónus három király evangéliumi történetét, történeti alapját, a hozzájuk kapcsolódó legendákat, továbbélésüket a művészettörténetben,

másrészt Németország legnagyobb templomának ezeréves történetét a kezdetektől a 19. századi befejezésig, a háborús károkig.

A szóbeli előadást segíthetik képek, fotók esetleg tabló, makett.

2.      2017: A reformáció éve

1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a reformáció, amelynek 2017-ben lesz az 500. évfordulója. Az előadók bemutathatják Luthert a szerzetest és tanárt, ismertethetik útját a reformációig valamint bibliafordító tevékenységét. Elemezhetik a róla készült filmet (Luther Film).

3.     
Híres búcsújáró helyek Ausztriában / Németországban

A pályázat tartalmazhatja egyrészt a zarándokutak történetét, fontosságát a középkori és újkori Európában, németországi, ausztriai búcsújáróhelyek bemutatását

másrészt akár egyetlen részletesebb út bemutatását,

harmadrészt a német nyelvterületen (pl. Mariazell, Aachen) kialakult szokások bemutatatását és a magyar zarándoklatok hagyományainak, magyar zarándokok céljainak ismertetését. Beszámolhatnak a diákok saját élményeikről, vagy ismerős zarándokok élményeiről. (Gáll Zsófia tanárnő)

 

Angol nyelv

Algimnázium (5-6. és 7-8-9. évf.)

-          Egy szent brit avagy brit szent élete képregényben elbeszélve (10-12 kép) 5-6. évfolyam)

-          Egy szent brit avagy brit szent élete prezentációban elbeszélve (7-8. évfolyam)

-          Híres templomok, katedrálisok Nagy-Britanniában (5-8. évfolyam)

-          Egyházi zene Angliában

 

Főgimnázium (10-11-12. éfv.)

-          A Messiás születése - Händel Angliában

-          Kórusiskolák Angliában

-          Angolok és anglikánok – az anglikán egyház története és sajátosságai

-          Brit missziók és misszionáriusok (Afrika, Kína, India)

-          Egyházi zene az Újvilágban – gospel, spirituálé

-          Kvékerek, amishok és mások – angolszász eredetű keresztény felekezetek

 

Testnevelés

·         Balczó András,

·         Sport a Bibliában,

·         A hit, mint motiváció a sportban,

·         Táncmeditáció,

·         Neves egykori ciszterci diák sportolók,

·         A testnevelés fontossága a ciszterci filozófiába