Közzétételi lista, 2023.

a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: a Felvételi tájékoztató letölthető

b) Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma: a beiratkozás ideje: 2024. június 25., az engedélyezett osztályok száma: 4 (3 nyolcévfolyamos és 1 négyévfolyamos osztály)

c) A térítési díj, tandíj jogcíme és mértéke, tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek

d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje

e) Az intézmény nyitvatartási rendje, rendezvények

     Rendezvénynaptár a 2023/2024-es tanévre

f) A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai

g) Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) Pedagógusok iskolai végzettsége

b) Nevelő és oktató munkát segítő dolgozók, iskolai végzettségük

c) Az országos mérés-értékelés éves eredményei

d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások: szakkörök, versenyfelkészítés, felzárkóztatás és egyéb foglalkozások

g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

h) Az osztályozó vizsga tantárgyi követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák

i) Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma