Osztályozó vizsgák NAT 2020

 Tudnivalók letöltehtően
 
 
TUDNIVALÓK AZ ANGOL NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁKRÓL NAT 2020

1.  Előrehozott érettségi vizsga előfeltételeként

Az osztályozó vizsgát elsősorban a kimagasló, az adott csoport szintje feletti képességű és tudásszintű tanulóknak ajánljuk. A vizsga követelményeit (feladattípusait és szintjét) tekintve nem tesz különbséget az angol nyelvet első vagy második idegen nyelvként tanuló diákok között. A vizsgán mindenki ugyanazt a tesztet írja.

A vizsga letétele nem mentesít az angolórák látogatása alól. Erre kizárólag sikeres érettségi vizsgát követően van lehetőség igazgatói engedéllyel.

Osztályozó vizsgát legkorábban 10. évfolyamon lehet tenni, kivéve rendkívüli eseteket (pl. egyik vagy mindkét szülő angol anyanyelvű, több évig tanult a diák angol tanítási nyelvű iskolában vagy jóval az átlagon felüli angol nyelvi tehetsége van).

Egy évfolyamon maximum 2 tanév anyagából lehet vizsgázni augusztus végénfebruárban és áprilisban.

A vizsga anyaga az emelt szintű érettségi vizsgakövetelménye. A felkészüléshez javasoljuk az English File Upper-intermediate, a Matura B2, illetve az Oxford Exam Trainer B2 tankönyveit.

Az angol nyelvi érettségi részletes követelményeit is javasoljuk tanulmányozásra! 

 A VIZSGA LEÍRÁSA:

 10-11. évfolyam:

Írásbeli feladatlap kitöltése az adott tananyagból. Feladattípusok: nyelvtani teszt, szókincs, olvasott szövegértés, fogalmazás.

 A vizsga időtartama: 60 perc.

Az írásbeli vizsga ponthatárai:

85 - 100%       - 5

73,5 - 84,5%   - 4

62  - 73           - 3

50,5 - 61,5      - 2

0% - 50%       - 1


Szóbeli vizsga: A sikeres szóbeli vizsga nem csak nyelvi tudást, hanem az adott témakörben való jártasságot, tájékozottságot is igényel.

A vizsga menete: kihúzott tételszám alapján 2-3 szóbeli feladat, három tagú vizsgabizottság előtt

A feladatok:

- beszélgetés az érettségi vizsga témái alapján;

- vita (debate) “tételmondat” alapján a vizsgáztatóval;

- önálló témakifejtés

Az érettségi vizsga értékeléséhez hasonlóan az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredményének aránya: 2/3-1/3, tehát az írásbeli eredmény a meghatározóbb!

A februári vizsgán kapott jegy 50%-a a végső jegynek, a másik 50%-ot az első félév záró jegye adja. 

Az áprilisi vizsgára kapott végső osztályzatba 50%-ban beszámít a vizsga előtt az adott tanévben szerzett osztályzatok átlaga.

A 10. évfolyamon letett 11. évfolyamos vizsga eredménye egyben a 11. évfolyam félévi illetve év végi osztályzata.

  

12. évfolyam:

A vizsga anyaga az emelt szintű érettségi vizsgakövetelménye. A felkészüléshez javasoljuk a Matura B2, illetve az Oxford Exam Trainer B2 tankönyveit.

Az angol nyelvi érettségi részletes követelményeit is javasoljuk tanulmányozásra! 

Írásbeli feladatlap kitöltése - emelt szintű  érettségi feladatok.

Feladattípusok: olvasás értés, nyelvhelyesség, fogalmazás (rövidebb és hosszabb szöveg)

A vizsga időtartama: 60 perc.

Az írásbeli vizsga ponthatárai:

 85 - 100%       - 5

73,5 - 84,5%   - 4

62  - 73           - 3

50,5 - 61,5      - 2

0% - 50%       - 1

Szóbeli vizsga: A sikeres szóbeli vizsga nem csak nyelvi tudást, hanem az adott témakörben való jártasságot, tájékozottságot is igényel.

A vizsga menete:

 Kihúzott tételszám alapján 3 szóbeli feladat három tagú vizsgabizottság előtt

 

A feladatok:

- beszélgetés az emelt szintű érettségi vizsga egy témájáról (vizsgáztatói kérdések  alapján);

- vita (debate) “tételmondat” alapján a vizsgáztatóval;

- önálló témakifejtés képek alapján

Az érettségi vizsga értékeléséhez hasonlóan az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredményének aránya: 2/3-1/3, tehát az írásbeli eredmény a meghatározóbb!

A vizsgán kapott osztályzat egyben a 12. évfolyam félévi, illetve év végi osztályzata.

 

2.  Külföldi tanulmányokat követően/egyéb okból kifolyólag

A külföldről visszaérkező tanulók esetén, illetve más okból történő vizsgázás esetében a csoportba történő csatlakozás érdekében az alábbi tankönyvek anyagából kell számot adni.

 

Vizsgakövetelmények az egyes évfolyamokra lebontva

a, Első idegen nyelv esetén

5. évfolyam: English Plus 2nd Edition Starter

6. évfolyam: English Plus 2nd Edition 1

7. évfolyam: English Plus 2nd Edition 2

8. évfolyam: English File 4th Edition Pre-intermediate

9. évfolyam: English File 4th Edition Intermediate

10. évfolyam: English File 4th Edition Upper-Intermediate

11. évfolyam: Oxford Exam Trainer B2

12. évfolyam: Oxford Exam Trainer B2

 

b, Második idegen nyelv esetén

8. évfolyam: English File 4th Edition Elementary

9. évfolyam: English File 4th Edition Pre-intermediate

10. évfolyam: English File 4th Edition Intermediate

11. évfolyam: Oxford Exam Trainer B1

12. évfolyam: Oxford Exam Trainer B2

 

VIZSGALEÍRÁS

Írásbeli vizsga:

Időtartama: 60 perc

Jellege: nyelvi teszt (nyelvtan, szókincs), olvasott szöveg értése, szövegalkotás írásban

Értékelés:  5 (85–100%), 4 (70–84 %), 3 (55–69%), 2 (41–54), 1 (0–40%)

 

Szóbeli vizsga:

Időtartama: 15 perc

Jellege: szövegalkotás szóban

Értékelés: ötfokozatú osztályzattal

 

Az írásbeli és szóbeli vizsgarész eredményének aránya: 60%-40%, tehát az írásbeli eredmény a meghatározóbb!