Diákszövetségi programok


 A Ciszterci Diákszövetség Budai Osztályának
rendszeres klubnapi programja

 

 

 

 

 

 

2020. január 13. Tarjányi Béla  szentírástudós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professor emeritusa, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnöke: A Biblia nemzeti nyelvekre fordításának örömeaz előadás 16.30-kor kezdődik

 

2020. február 10. Dr. Gianone András történész-kutatótanár: Hogyan készült Magyarország az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszusra?

 

2020. március 9. Szabó Ferenc SJ :  Franciák, Pascal és Teilhard de Chardin

 

 

A Klubdélutánok 16.30-kor  kezdődnek,  a földszinti tükörteremben.

 

A Klubnapi előadásokkal kapcsolatos észrevételeket és a jövőre nézve a javaslatokat köszönettel várja Turócziné Pesty Ágnes 

pestyagi@gmail.com)

titkár

A Budai Osztályunk programja 2019. II. félévére

 

2019. szeptember 9-én: Dr. Papanek Gábor: Híres természeti szépségek az USA-ban címmel. 

2019. október 14-én: Madasszeri Benvin Sebastian verbita atya:

 

                  Hogyan látja ő a magyar keresztény értelmiség helyzetét  az Eucharisztikus kongresszus előtt egy évvel? címmel.

 

          FIGYELEM: Ez az előadás 16.30-kor kezdődik 

2019. november 11-én:  Náray Szabó Gábor akadémikus:  Az Idők Jelei a harmadik évezred küszöbén.

2019. december 9. Adventi klubdélután

 

 

 

 

 

 

A Budai Osztályunk programja 2019. I. félévére

2019. január 14.
Baji Lázár Imre író (orvos, egyetemi docens): Mária és az apokalipszis

2019. február 11.
Laky Zoltán újságíró: Budapest új kapuja 

 2019. március 11.
Marosváry István Imre mérnök-tanár: 1944 novemberének rendkívüli1 történelmi eseménye, a Margit híd tragédiája. Korabeli dokumentumok és szakértői vélemények alapján.

április 8.

Dr. Ginaone András: Az eucharisztikus világkongresszusok története

 

május 13.

Dr. hc. Biacs Péter Professzor Emeritus, a kémia tudomány doktora: Mit tehetünk a biosztféráért?

 

június 10. VÁLTOZÁS: ÚJ IDŐPONT: JÚNIUS 17.

Tóth Zoltán. Félvezetők felfedezése, története és „egyeduralma”


 

 

A Budai Osztályunk programja 2018. II. félévére

szeptember 10-én: Szkaliczki Örs O.Cist, (az iskola spirituális
vezetője, a Szent Imre templom plébánosa) előadása:
„Magyar ciszterciek napjainkban” címmel.


október 8-án: Szőnyi Szilárd (újságíró) előadása: „Állam és
egyházak: aktualitások” címmel


november 12-én: Barlay Bence (az iskola igazgatója) előadása:
„A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium jelenje és
jövője - helyzetkép” címmel.


december 10-én: Adventi délután

 

 

 

Budai Osztályunk programja 2018. I. félévére


január 8-án:  Dr. Gianone András (kutatótanár, Budai Ciszterci Szent

Imre Gimnázium előadása: Az országos katolikus nagygyűlések és a ciszterciek” címmel

 február 12-én: Dr. Biacs Péter (Prof. emeritus (SZIE) előadása:
                         „Fenntarthatóság, kihívások és lehetőségek” címmel.

 március 12-én: Nényei Pál (író, tanár) előadása: „A  XX.
                           század második felének magyar irodalma”
címmel. 
   

április 9.  Mudry Péter (rendező): „Emberségesnek lenni” –
                        Batizfalvy Nándor volt ciszterci diák, rendőrkapitány
                        életmentő tevékenysége
 - előadás és filmvetítés

május 14.   Nuridsány Zoltánné (Mimi) előadása : Nuridsány
                       Zoltán (é. 1944) festőművész munkásságáról 
vetített

                       képekkel

június 11-én.  Turóczi Hajnalka (é. 2013), dr.  Papanek Gábor
                         (é.1956) és Rozgonyi György (é. 1951) előadása:
                         „Cserkészet egykor és a jelenben”  címmel
Budai Osztályunk programja 2017. II. félévére

  

szeptember 11-én:   Papanek Gábor (öregdiákunk) közgazdász előadása          „A magyar gazdaság mai helyzete” címmel.

                ! figyelem: kivételesen: !

október 16-án:  Hölvényi Györgynek, a Felekezetközi Koordinációs         Kormányzati Hivatal vezetőjének, európai parlamenti képviselőnek előadása:   „Keresztényüldözések világszerte” címmel.

 

   november 13-án:      Kabar Zoltán (öregdiákunk) gyógyszerész előadása

   Angola egy magyar gyógyszerész szemével.

 

december 11-én:      Adventi ünnepség

                                  A gimnázium diákjai tartanak ünnepi műsort.

 

 

Budai Osztályunk programja 2017. I. félévére


 

január  9-én: Lobmayer Tibor, Ungváry Álmos, Barlay Kristóf, Vatamány Atanáz, Stipkovits Ákos volt ciszterci diákok előadása: Dallasban jártunk – Szentimrés öregdiákok a dallasi ciszterci iskolában

február  13-én: . A kismarosi ciszterci nővérek előadása: „Tűzről pattant” szerzetesek egykor és ma

március  13-én:  Szerdahelyi Csongor újságíró, a Ferences Sajtóközpont igazgatója: Egy jóskás öregdiák ciszterci nyomkereső kalandjai

április   10-én:  Nyíry János író-esszéista: Emelkedünk vagy süllyedünk? Nemzetünk esélyei.

Miért jó, ha rossz? Láthatjuk-e napjainkat történelmi távlatban?

2017. május 8.

17 óra közgyűlés

17.30. Paál Tamás: Deportáltak - 56 ritkán emlegetett részlete - könyvbemutató, Brückner Ákos O.Cist.

2017. június 12., 17 óra

Mohay Bence, az M4 Sport műsorvezetője: Egy sportriporter mindennapjai

  

 

Budai Osztályunk programja 2016 II. félévére

 

 

 

Előadásainkra és az azt követő agapéra és kötetlen beszélgetésre

 

 

szeretettel várunk minden diáktársunkat, öregeket, fiatalokat egyaránt.

 

 

Helyszín: a Szent Imre Gimnázium földszinti tükörterme.

 

Időpontok: minden hónap második hétfője, a következő napokon:

  

szeptember  12-én:  Turi Gellért a 25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat parancsnoka és Turóczi Hajnalka parancsnokhelyettes beszámolója a csapat életéről.

 

 október  10-én:    Megemlékezés az 56-os forradalomról.                                 

Öregdiákjaink élményei, beszámolói az átélt  forradalmi napokról.

Előadók: Frivaldszky János, dr. Tápay Miklós, Paál Tamás

 

november 14-én:     első negyed órában: Rövid közgyűlés (meghívó szövege olvasható)

utána:

Dr. Párdányi Miklós director emeritus tart előadást:

„Magyar jezsuiták provinciája Paraquariában és a  Guarani  háború” cimmel.

 

december 12-én:     Adventi ünnepség.

A gimnázium diákjai tartanak ünnepi műsort.

 

Budai Osztályunk programja 2016 I. félévére

 

január 11-én:   SZKALICZKI Csaba Őrs O. CIST. ciszterci szerzetes, a Budai Gimnázium spirituális vezetője közös imádsággal és áldással a Diákszövetség Évnyitóját tartja.

 

február 08-án: Tisztújító Közgyűlést tartunk 17 órakor az iskola földszinti tükörtermében. (megjelenés  minden külön értesítés nélkül)

 

március 14-én: BAKODY Lívia Tanácsadó Szakpszichológus, a gimnázium pszichológusa tart előadást az időskor lélektanáról.

 

április 11-én: Dr. HALÁSZ Gábor Professzor Emeritus tart ismertetőt a következőkről: -          Biomechanika: mezsgye az orvos és a mérnök között. -          Egy gépészmérnök beszél a véráramlásról és a vérnyomás mérésről.

május 9. Vida Gábor Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja "Honnan hová Homo, tudjuk-e, hogy merre halad az emberiség?"

június 13. Hajnáczky Tamás szociológus: A cigányság helyzete Magyarországon, roma-politika

Szervező: Veres Zoltán2015. szeptember-2015. december

 szeptember 14.

 WETTSTEIN Domonkos a BMGE Urbanisztikai tanszék tanársegédje a doktori kutatási témáján dolgozik. Az előadásában a regionális koncepció keresésről, a Balaton-part építés történetében, az építési stratégiáról tart összefoglalót .
 október 12.hétfő

 Dr. MARÓTH Miklós a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ny. professzora, a volt délkán és az akadémia alelnöke a bölcsészet és a nyelvtanulás életünk végéig címmel tart előadást.

 

nnovember 9.

   dr. GIANNONE András a gimnázium történelem- francia szakos tanára, a KPSZTI munkatársa , az előadásában a katolikus oktatás helyzetét ismerteti Európában. Ennek során bemutatja a Magyar Katolikus oktatás fejlődését, a rendszer-változás óta és felvázolja azt a sokszínű helyzetet amilyenben az egyes európai országok iskolái működnek.
 

december 14-én:   Adventi hangulatok, a Karácsony és a Szenteste várása a Szent Imre Gimnáziumban.

2014-2015-ös tanévben
2014. szeptemberi – 2014. decemberi időszakra

 

2014. szeptember 08.            Dr. Rétvári Bence államtitkár, a KDNP alelnöke, Országgyűlési Államtitkár, Miniszterhelyettes úr tart előadást. Bevezetőként tájékoztat bennünket a gimnáziumunkkal kapcsolatos kötődéseiről, majd ismerteti az állami szerepvállalásait az elért sikereit, eredményeit és a jövőterveit.

 

2014. október 13.                  Dr. Lengyel Zoltán radiológus szakorvos, nyugalmazott őrnagy, cserkészparancsnok, a keleti kereszténység neves képviselője tart előadást az 1956. októberi forradalom eseményeiről, valamint magyarázatot keres arra, hogy a szabadság harcunk miért éppen ekkor robbant ki és mik voltak ennek előzményei, milyen erők működtek.

 

2014. november 10.              Dr Salamin András vízügyi mérnök világutazó a svájci-hunok különös történetét ismerteti. Salamin András ükapja ebben a völgyben volt polgármester, most a nagyszülei és a szülei életét követve, alapos kutatásokkal bizonyítja a svájci hun völgy őseinek eredetét. A völgy leszármazottjaként többszöri, helyszíni kutatással – a svájci történészeket jól felbosszantva – gazdag képanyaggal jelentetett meg két kötetes könyvet.

 

2014. december 08.               Karácsonyi Klubnap. A Gimnázium diákjai a Szentestéhez kapcsolódó díszelőadást tart. Az ünnepség után a szenior diákok az agapén találkoznak meghívott vendégekkel.

 

2014. szeptemberi – 2014. decemberi időszakra - letöltehető formában

 

2015. januári – 2015. áprilisi időszakra


 
január 12-én: SZKALICZKI Csaba Őrs O.CIST. ciszterci szerzetes, a Budai Gimnázium spirituális vezetője közös imádsággal és áldással a Diákszövetség Évnyitóját tartja. Az előadásában azt ismerteti, hogy egy ciszterci szerzetes hogyan él és dolgozik majd a Szent Imre Gimnáziumban 2015. évben.
 
február 9-én: dr. KOVÁCS Őrs történelem, francia tanára a doktori disszertációját ismer-teti. Feltárja azokat a történelmi eseményeket melyek az Észak-Afrikai gyarmatosításkor, a véres felszabadító forradalomban, majd az algériai-franciák repatriálásukkor lezajlottak.
 
március 9-én PERCZEL Tamás biológia, kémia szakos tanára ismerteti a fizikai életünk folyamatát, szóba kerül, hogy a testi erőnk fogyatkozik, ugyanakkor a lelki erőnk gyarapszik és a lazítás, szemlélődés lehetőségei merülnek fel.
 
április 13-án dr.TAKÁCS Szilvia rajz szakos tanárnő, szobrászművész tart előadást a művészi és a gimnáziumi munkájáról, valamint a doktori disszertációjáról ( DLA ) és a kettő kapcsolatáról.
 
A Klubdélutánok 17 órakor kezdődnek, de előtte kb. fél órával elimádkozzuk a Completoriumot a földszinti tükörteremben.
 
 
 

 

 

 

 

 

 


2015. január 12. Marton Bernát dallasi ciszterci szerzetes

TOVÁBBI KÉPEK A GALÉRIÁBAN (2015.01.12.)

 

2015. február 9. Dr. Kovács Örs történelemtanár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. március 9. Perczel Tamás: Sorsokba írt történelem - családfakutatás - a Perczel család kötődése a ciszterci múlthoz

  

2013/2014-es tanévben

A képek a  2014. június 16-i klubdélutánról készültek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2013. szeptember 09. Előadó Dr Hoffmann Tamás a XI. kerület polgármestere. A Hivatal vezetője ismerteti a kerületben szereplő feladatokat, eredményeket, kudarcokat és a jövő terveit. Az előadás után kérdések, válaszok és az agapé következik.

 

2013. október 14.     Dr Szeneczey Balázs Budapest főpolgármester-helyettes úr ismerteti a Főváros előző vezetésének katasztrofális hagyatékát. A Hivatal feladatait, eredményeit és terveit ismerteti és kitér a közösségi közlekedés helyzetére. Kérdések és válaszok, majd az agapé következik.

 

2013. november 11. Dr Kiss Gy Csaba professzor Magyarország és a szomszéd országok politikai és gazdasági helyzetéről tart előadást. A számszerű adatok megvilágításában világossá teszi a politikai döntések igazolását, vagy tévedéseit.  Kérdések és válaszok, majd az agapé következik.

 

2013. december 09.  Adventi és Karácsonyi estét  tartunk. Csányi Tamás a Plébánia karnagya ősi székely népdal eredetét ismerteti és a hallgatósággal együtt közösen énekli. A Gimnázium VII. a osztálya Rakoncás Éva tanárnő vezetésével csodás prózai, verses, dalos és hangszeres műsorral szerepeltek, majd az agapé következik.

 

2014. január 13.       DSc Biacs Péter prpesszor emiratus vegyészmérnök MTA tagja,számos hazai és nemzetközi díjak tulajdonosa, volt országgyűlési képviselő tart előadást  akinek édesapja és a fiai itt jártak a gimnáziumban az élelmiszer biztonsággal foglalkozik az előadásában. Mindenkinek fontos az életmód, a biztonságos összetevőkből álló étrend és mennyiség? (agapé)

 

2014. február 10.      Dr Dudich Endre geológus, kartográfus professzor a Földtani és a Földrajzi Társaságok tagja tart előadást. Részt vett a Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója megszervezésében. Az elmúlt I. – VIII. találkozó témáit az 1996 – 2006 időszakra vonatkozóan ismerteti a magyar szomszédolásban. A kérdése, válaszok és az agapé következik.

 

2014. március 10.     Professzor Dr Iván László gerontológus, országgyűlési képviselő, jelentős intézmények felelős vezetője, számos  és szakmai díj tulajdonosa tart előadást. Az idősödés  21. században 80 év magasából címmel ismerteti mind azokat az egészségi problémákat, amiket ma mind annyian érzünk (kérdések, válaszok és agapé).

 

2014. április 14.         Dr. Skublics Benedek gimnáziumunk „öreg diákja”, a matematikai tudományok terén kiválót alkotott! Most görbe tükröt tart elénk úgy, hogy az ismert klasszikus görbék hogyan néznek ki egy matematikus szemével. Kérdések is, válaszok is következhetnek, majd az agapé jön.   

 

2014. május 14.   Pálvölgyi Miklós testnevelő tanár, mesteredző, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke, szakkönyv író és számos állami díj tulajdonosa tart előadást az 5 sportág 13 világbajnoki győzelmeiről és a végtelen edzésekről.


2014. június 16.      Turócziné Pesty Ágnes matematika tanár, a Budai Ciszterci Gimnázium szervező Igazgatóhelyettes, az iskolai kiadványok, újságok, könyvek főszerkesztője tart előadást a 100 éves Szent Imre Gimnázium múltjáról, jelenéről és a jövőjéről.

 

 

 2014. július-augusztus nyári szünetet tartunk.

 

A 2013/2014-es program letölthető formában

 

2012/2013-as tanévben

 

2013. március: vendég Ipoly atya  

 

 

 

 

  A képek rákattintással nagyíthatók.

 

 

 

 

  2013. április:      Barlay Bence a Szent Imre Gimnázium igazgatója ad tájékoztatást az iskola  jelenlegi helyzetéről, feladatairól, terveiről.

2013. május 13-án hétfőn délután 5-kor a Ciszterci Szent Imre plébánián Ipoly atya vendégeként tartja klubtalálkozóját a Himfy utca 9. sz. épületben.

 

Vendégünk volt Várfi István, az Amerikai Diákszövetség elnöke és Aszalós Adorján (biofizikus kutatóprofesszor, USA)

   A képek rákattintással nagyíthatók!

 

 

 

 

2013. június 10-én  vendégünk lesz Csányi Tamás karnagy.

2013. július-augusztus:  Nyári szünet 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KLUBDÉLUTÁNOK 2013. SZEPTEMBERTŐL - 2016. ÁPRILISIG, SZERVEZŐ: VERES ZOLTÁN
Köszönjük a munkáját!!