Tanári kar

 A tanári kar letölthető listája a 2019 2020-es tanévre vonatközóan
 
 
Barlay Bence
német nyelv
igazgató
Lőrincz Éva
matematika
oktatási igazgatóhelyettes
Kováts Beatrix
angol nyelv, tánc és dráma
nevelési igazgatóhelyettes
Turócziné Pesty Ágnes
matematika
szervezési igazgatóhelyettes
Szkaliczki Örs O.Cist.
hittan
spirituális vezető 
12.a osztályfőnök
Antalné Rakonczás Éva
matematika, informatika
 
 
 
 
 
Bakody Lívia
iskolapszichológus
 
Berzsenyi Eszter
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, napközi
 
Bobok Csilla
testnevelés
 
Bocska Ágnes
angol és francia nyelv
 

 
Brunczvik Tímea
történelem, latin örökség
 
Csanády Soma
kémia, biológia
 
Csizy Judit
fizika, életvitel 
 
Csombó Emese
matematika
 5.c osztályfőnök
 
Damokos Attila
mozgókép- és médiaismeret
 
 
 
 
 
dr. Eigner Judit
könyvtáros tanár
Ellenriederné Molnár Éva
matematika
Fábián Attila
éne-zene
12.b osztályfőnök

 
Fábián Eszter
angol nyelv
8.a osztályfőnök
 
Fancsovitsné Böjtös Zsuzsanna
földrajz
 
 
Flórián Rita
testnevelés
 
 
Gálné Palágyi Erzsébet
matematika 
Gerencsér Borbála
olasz nyelv, matematika
dr. Gianone András
francia nyelv, történelem
Gruber Ildikó
kémia, biológia, természetismeret, életvitel, német nyelv
 
 
 
Horváth Sarolta
matematika, informatika
dr. Kemény Gáborné
magyar nyelv és irodalom
 
dr. Kerkápoly Anikó
fizika
 

Klemencz Zsuzsa
olasz nyelv

 
 
 
Kolek István
hittan
 
Kollár Andrea
német és francia nyelv
10.b osztályfőnök
Kollárné Michelberger Ágnes
angol nyelv
 
 
 
Konrádné Papp Orsolya
könyvtáros tanár
Korossy-Khayll Márta
testnevelés, gyógytestnevelés

 
Kotschyné B. Anna Mária
angol nyelv
9.a osztályfőnök
Kovács Anett
testnevelés
Kovács Mihály
természetismeret
 
 
dr. Kovács Örs
történelem, francia nyelv
10.a osztályfőnök
Kőszeghyné Keresztes Éva
matematika, fizika, életvitel
11.a osztályfőnök
Kudari Enikő
latin nyelv, latin örökségünk, napközi
 
 
Lakatos Máté
történelem
11.d osztályfőnök
 
Lebbenszki Éva
kémia, életvitel
 
 
 
Marsai Csaba
német nyelv, latin örökségünk
6.c osztályfőnök
 
 
 
 
 
 


 
 
dr. Meszéna Zsoltné
angol nyelv
 
 
Mig Balázsné
matematika, informatika
 
Mihályi Anikó Dalma
magyar nyelv és irodalom, napközi
Molnár András
angol
 
Mudri Mária
magyar nyelv és irodalom
9.d osztály osztályfőnök
Náray-Szabó Ágnes
olasz nyelv
 
 
 
 
Nényei Pál
magyar nyelv és irodalom
Olajos Balázs
német nyelv, informatika
 
 
Ónodi Szabó Krisztina
angol nyelv 
 Pénzes Katalin
olasz és angol nyelv

 
 

 
Perczel Anna
magyar nyelv és irodalom, TD
 
Perczel Tamás
biológia, kémia
5.b osztály osztályfőnök
 

Rauscherné Horváth Gyöngy
matematika, ének

Ráczné Dremmel Nóra

angol nyelv

 

Rimóczi Anna
matematika
 
Rónaszéki Orsolya
német nyelv, napközi
 
dr. Rubovszky Péter
történelem
11.b osztályfőnök
Schubert Tamás
magyar nyelv és irodalom
12.d osztályfőnök
 
Schulek Dávid
testnevelés
 
Skublicsné Kerényi Csilla
angol nyelv, német nyelv
8.c osztályfőnök
Szalay Gabriella
vizuális kultúra, életvitel
Szalay József
művészettörténet, vizuális kultúra
Szegeczky Tibor
fizika, rendszergazda
 
Szeredi Ambrus Noémi
vizuális kultúra
 
Szijártó Márton
testnevelés
9.b osztályfőnök
Szijártó Mátyás
testnevelés
5.a osztály osztályfőnök
 
Szonner Balázs
testnevelés
7.b osztályfőnök
Szőnyi Gergely
magyar nyelv és irodalom, hittan
6.a osztályfőnök
 
 
dr. Tatárné Tar Judit
biológia, természetismeret, életvitel
8.b osztályfőnök
 
Tengelyné Kovács Andrea
testnevelés
 
 
 
 

 
Topolovszki Ildikó
biológia, informatika
Török Csaba
matematika
6.b osztályfőnök
 
Uhlmann Györgyi
angol nyelv
Valaczka Ágnes
matematika
 
Várday Gergely
földrajz, természetismeret, életvitel
 
Vas Zoltán
hittan
9.c osztályfőnök
Vasdinnyey Miklós
német nyelv, francia nyelv
10.d osztályfőnök
Wendler Andrea
német nyelv
7.c osztályfőnök

Wirnhardt Júlia
angol nyelv, matematika
Wirnhardtné Matolcsy Erzsébet
matematika, informatika
7.a osztályfőnök