Tanári kar

 A tanári kar listája a 2022/2023-es tanévre vonatkozóan
 
 
 
Barlay Bence
német nyelv,
igazgató
 
Kováts Beatrix
angol nyelv, dráma,
nevelési igazgatóhelyettes, mk. vezető
 
Lőrincz Éva
matematika, oktatási igazgatóhelyettes
 
Turócziné Pesty Ágnes
matematika,
szervezési igazgatóhelyettes
 
 
Antal Mátyás
informatika 
   
Antalné Rakonczás Éva
matematika, informatika, mk. vezető, 
5.a osztály osztályfőnöke
 
 
Bartók Kinga
angol, német
 
Berzsenyi Eszter
magyar nyelv és irodalom, német nyelv
 
 
Bobok Csilla
testnevelés, biológia,
11.d osztály osztályfőnöke  
 
 
 
Bocska Ágnes
angol és francia nyelv 
 

Börcsök Endre
fizika
 
Csizy Judit
fizika, technika és tervezés, természettudomány, mk. vezető 
 
Csombó Emese
matematika
 8.c osztály osztályfőnöke 
 
 
dr. Eigner Judit
könyvtárostanár 
Ellenriederné Molnár Éva
matematika
 
 
dr. Fancsovitsné Böjtös Zsuzsanna
földrajz, technika és tervezés, biológia természettudomány, mk. vezető
 
Fábián Attila
ének-zene, énekkar 
 
Fábián Eszter
angol nyelv, mk. vezető,
11.a osztály osztályfőnöke
 
Flórián Rita
testnevelés
6.a osztály osztályfőnöke
 
 
Gálné Babos Fruzsina
kémia 
 
dr. Gálné Palágyi Erzsébet
matematika 
 
Gerencsér Borbála
matematika, olasz nyelv
 
 
dr. Gianone András
történelem, francia nyelv, mk. vezető
 
 
Gruber Ildikó
biológia, kémia, német nyelv
 
Horváth Sarolta
matematika, informatika
Horváth Zoltán
fizika
  
 
Jábor Máté
fizika fakultáció
 
 
Jeneiné Horváth Kinga
matematika, informatika
 
dr. Kemény Gáborné
magyar nyelv és irodalom 
 
Klemencz Zsuzsa
olasz nyelv 
 
 
 
 Koczka Edit
testnevelés
 
Kolek István
hittan
10.c osztály osztályfőnöke
 
Kollár Andrea
német és francia nyelv
 
 
Kollárné Michelberger Ágnes
angol és francia nyelv  
 
 
 
Konrádné Papp Orsolya
könyvtárostanár
 
Kotschyné B. Anna Mária
angol nyelv, 12.a osztály osztályfőnöke
 
 
dr. Kovács Örs
történelem, francia nyelv, mk. vezető,
10.d osztály osztályfőnöke
 
 
Kőszeghyné Keresztes Éva
matematika, fizika, technika és tervezés,
5.b osztály osztályfőnöke
 
 
Kudari Enikő
latin nyelv, hon- és népismeret, hittan, napközi vezető
 
 
 
Lakatos Máté
történelem
 
 
Marsai Csaba
német nyelv, latin nyelv,
9.c osztály osztályfőnöke
 
 
 
Martin Dóra 
matematika, informatika
 
 
 Martin Péter
matematika
 
 Matolcsy Erzsébet
matematika, informatika, 
10.a osztály osztályfőnöke
 
 
 
dr. Meszéna Zsoltné
angol nyelv  
 
 
 
Mudri Mária
magyar nyelv és irodalom
12.d osztály osztályfőnöke
 
Nagy Bence Lajos 
magyar nyelv és irodalom
6.b osztály osztályfőnöke
  
 
 
 
 
Nényei Pál
magyar nyelv és irodalom, 10.b osztály osztályfőnöke
 
 
Olajos Balázs
német nyelv, informatika, 
7.b osztály osztályfőnöke
 
 
 
Ónodi Szabó Krisztina
angol nyelv 
 
 
 
 
Őry Ágnes
testnevelés
 
 
Perczel Tamás
biológia, kémia, hittan
8.b osztály osztályfőnöke  
 
 
Ráczné Dremmel Nóra
angol nyelv,
7.a osztály osztályfőnöke
 

Rauscherné Horváth Gyöngy
matematika, ének-zene
 
Rimóczi Anna
 matematika
 
dr. Rubovszky Péter
történelem,
 9.d osztály osztályfőnöke 
 
 
 Sarnyai Vivien
magyar nyelv és irodalom
 
 
Schulek Dávid
testnevelés
 
 
Skublicsné Kerényi Csilla
angol és német nyelv,
11.c osztály osztályfőnöke 
 
 
 
 
 
 Soós-Kovács Anett
testnevelés, gyógytestnevelés
 
 
 
 
Szabóné-Hidvéghi Zsófia
német
 
 
 
Szalay Gabriella
vizuális kultúra, technika és tervezés
 
 
 
Szatmári Kristóf
testnevelés
 
Szijártó Márton
testnevelés, 
12.b osztály osztályfőnöke  
 
 
Szijártó Mátyás
testnevelés, mk. vezető,
8.a osztály osztályfőnöke 
 
Szőnyi Gergely
magyar nyelv és irodalom, hittan, mk. vezető,
9.a osztály osztályfőnöke 
 
Takó Géza József
kémia, fizika, technika és tervezés
 
 
 
 
Dr. Takács Szilvia
vizuális kultúra
 
Talárcsik Judit
német
 
dr. Tatárné Tar Judit
biológia, kémia,
11.b osztály osztályfőnöke
 
Tengelyné Kovács Andrea
testnevelés 
 
 
Topolovszki Ildikó
biológia, informatika
 
Török Csaba
matematika,
8.b osztály osztályfőnöke 
 
Törő Norbert
magyar neylv és irodalom, dráma 
 
 
 
Uhlmann Györgyi
angol nyelv 
 
Valaczka Andrásné
matematika
 
Vasdinnyey Miklós
német és francia nyelv, mk. vezető
 
Vas Zoltán
hittan, 12. c osztály osztályfőnöke

 
  
Várday Gergely
földrajz, technika és tervezés, természettudomány  
 
Wendler Andrea
német nyelv

 
Koleszár Zsófia
történelem, angol
 
 
 Zengőné Péterváry Mónika
olasz nyelv