Tanári kar

 A tanári kar listája a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan
 
 
Barlay Bence
német nyelv
igazgató
 
Kováts Beatrix
angol nyelv, tánc és dráma
nevelési igazgatóhelyettes
 
Lőrincz Éva
matematika, oktatási igazgatóhelyettes
 
Turócziné Pesty Ágnes
matematika
szervezési igazgatóhelyettes
 
 
 Ambrus Noémi
vizuális kultúra
 
Antal Mátyás
informatika 
 
 
 
 
   
Antalné Rakonczás Éva
matematika, informatika, gépírás 
Bakody Lívia
iskolapszichológus 
 
 
Berzsenyi Eszter
magyar nyelv és irodalom, német nyelv
 
 
Bobok Csilla
testnevelés, biológia
10.d osztályfőnök  
 
Bocska Ágnes
angol és francia nyelv 
 
Börcsök Endre
fizika 
   
 
Brunczvik Tímea
történelem, latin örökség
Csizy Judit
fizika, életvitel  
 
 
Csombó Emese
matematika
 7.c osztályfőnök 
 
 Damokos Attila
mozgókép kultúra
 
dr. Eigner Judit
könyvtárostanár 
 
Ellenriederné Molnár Éva
matematika
 
dr. Fancsovitsné Böjtös Zsuzsanna
földrajz, életvitel, biológia természetismeret
Fábián Attila
éne-zene, énekkar 
 
Fábián Eszter
angol nyelv
10.a osztályfőnök
 
 
Flórián Rita
testnevelés
5.a osztályfőnöke
 
  
 
Gálné Babos Fruzsina 
kémia
 
dr. Gálné Palágyi Erzsébet
matematika 
 
Gerencsér Borbála
olasz nyelv, matematika
 
 
dr. Gianone András
francia nyelv, történelem 
  
 
 
Gruber Ildikó
biológia, kémia, életvitel, német nyelv
 
Horváth Sarolta
matematika, informatika, gépírás
 
dr. Kemény Gáborné
magyar nyelv és irodalom 

              
Kiss Bettina
testnevelés, gyógytestnevelés  
 
 
Klemencz Zsuzsa
olasz nyelv
Kolek István
hittan
 
 
Kollár Andrea
német és francia nyelv
12.b osztályfőnök
 
Kollárné Michelberger Ágnes
angol nyelv, francia nyelv 
 
 
Konrádné Papp Orsolya
könyvtárostanár
 
Kotschyné B. Anna Mária
angol nyelv
11.a osztályfőnök
 
 
Kovács Anett
testnevelés, gyógytestnevelés
 
dr. Kovács Örs
történelem, francia nyelv
12.a osztályfőnök 

 
 
Kőszeghyné Keresztes Éva
matematika, fizika, életvitel
 
 
Kudari Enikő
latin nyelv, hon- és népismeret
 
 
Lakatos Máté
történelem
 
 
 
Marsai Csaba
német nyelv, latin nyelv
8.c osztályfőnök
 
 
 
 
 Matolcsy Erzsébet
matematika, informatika, gépírás
9.a osztályfőnök
 
 
 
 
 Meyer Ervin
testnevelés 
 
 
dr. Meszéna Zsoltné
angol nyelv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mudri Mária
magyar nyelv és irodalom
11.d osztály osztályfőnök
 
Nagy Bence Lajos 
magyar nyelv és irodalom
5.b osztály osztályfőnöke
  
  Nagy Zsombor 
dráma
 Náray-Szabó Ágnes
olasz nyelv 
 
 
Nényei Pál
magyar nyelv és irodalom
9.b osztályfőnök
 
Olajos Balázs
német nyelv, informatika, gépírás
6.b osztálfőnök
 
Ónodi Szabó Krisztina
angol nyelv 
 
 
 
 
 
 
Perczel Tamás
biológia, kémia, természetismeret, hittan
7.b osztály osztályfőnök  
 
Rauscherné Horváth Gyöngy
matematika, ének-zene
 
 
 
Ráczné Dremmel Nóra
angol nyelv
6.a osztályfőnök
 
Rimóczi Anna
matematika  
 
 
Rixer Orsolya
német nyelv
9.d osztályfőnöke
 
 
 
dr. Rubovszky Péter
történelem
 
 
Schulek Dávid
testnevelés
 
Skublicsné Kerényi Csilla
angol és német nyelv
10.c osztályfőnök 
 
 
Szalay Gabriella
vizuális kultúra, technika és tervezés
 
 
Szalay József
vizuális kultúra, művészettörténet
 
 
Szijártó Márton
testnevelés  
11.b osztályfőnök 
 
 
Szijártó Mátyás
testnevelés
7.a osztály osztályfőnök
 
 
Szőnyi Gergely
magyar nyelv és irodalom, hittan
8.a osztályfőnök
 
dr. Tatárné Tar Judit
biológia, kémia
10.b osztályfőnök
 
Tengelyné Kovács Andrea
testnevelés 
 
 
Topolovszki Ildikó
biológia, informatika
 
Török Csaba
matematika
8.b osztályfőnök 
 
 
Uhlmann Györgyi
angol nyelv
 
 
Valaczka Ágnes
matematika
   
Várday Gergely
földrajz, életvitel, természetismeret  
 
Vas Zoltán
hittan
11.c osztályfőnök 
Vasdinnyey Miklós
német és francia nyelv
12.d osztályfőnök 
 
Wendler Andrea
német nyelv
9.c osztályfőnök 
 
 
 
Sepp-Wirnhardt Júlia
angol nyelv, matematika 
Bartók Kinga
angol nyelv, német nyelv 
 
 
Horváth Zoltán
fizika
 
 Martin Dóra
matematika, informatika
Takó Géza József
kémia, fizika, életvitel 
 Dr. Takács Szilvia
vizuális kultúra
Törő Norbert
magyar neylv és irodalom, dráma 
 Vörös Regina
angol nyelv, német nyelv
Henicke Antje
német nyelv