Közzétételi lista, 2022.

 

Közzétételi lista

 

1.a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató a Beiskolázás/Felvételi tájékoztató 2022 2023  hivatkozás alatt olvasható.     

1.b) A beiratkozás időpontja 2022. június 22.  A teendőkről külön értesítést küldünk. A fenntartó által engedélyezett osztályokról, csoportokról a Beiskolázás  / Felvételi tájékoztató 2022 2023 hivatkozás alatt olvashatnak.

A fenntartó a 2021-2022-es tanévre a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 83. § (2) d pontja alapján indított osztályok:  2021-2022-ben indított osztályok

1.c) A gimnáziumban a diákétkeztetés térítésdíjas szolgáltatás. Ennek szabályairól és az aktuális díjakról az Ebédbefizetés menüpontban tájékozódhatnak.

1.d) A fenntartó (Zirci Ciszterci Apátság) rendszeresen végzi az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzését.  A dokumentumok rendelkezésre állnak. Az alapító okirat, a nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős.

1.e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét az SZMSZ  szabályozza. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események és azok időpontjai a Programok menüpontban találhatók.

1.g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program az Intézmény/Dokumentumok hivatkozás alatt olvasható.

3.a) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.b) A nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

3.c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei a Versenyek, mérések   hivatkozás alatt találhatók (kompetencia mérések, nyelvi mérések).  

3.d) A tanulók tanévenkénti lemorzsolódási, évismétlési mutatói.

3.e) Az érettségi vizsgák eredményei a Versenyek, mérések hivatkozás alatt találhatók.

3.f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségétről

3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3.h) Az osztályozó vizsga rendjje 

3.i) Az iskolai osztályok adatai.