Bemutatkozás

Helyzetkép, a jelenlegi állomány elemzése

 
"Az a tény, hogy a ciszterci rend egy század alatt azt tette, amit legjobb tehetségével tudott tenni, bizonyossága annak, hogy… mindig lelki birtokában hordozta őseink örökségét s magasabb szellemiségre vágyó igényét…”
( A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának évkönyvéből, 1941-1942. )
 
 
Az iskola alapítási éve (1912 ) óta létezik könyvtár a gimnázium épületében.
Jelenleg 3 helyiségben, kb. 190m2 -en,  teljes egészében szabadpolcon található a mintegy 40.000 egységet számláló gyűjtemény. Az olvasóteremben zárt vitrinekben őrizzük a régi ciszterci gimnázium anyagából megmaradt dokumentumokat, a muzeális értékű, kb. 1500 darabból álló archiv anyagot. A tágas olvasóteremben 36-38 főt tudunk leültetni.
 
Mivel a gimnázium első tanárai nagyobb részt szakmájuknak komoly kutatói, művelői is voltak, nem egyszer tudományos munkát is végeztek, így érthető, hogy a frissen létesített könyvtárban nagyobb számban voltak föllelhetőek a tudományos művek, a szakmunkák, az egyes tudományterületek kézikönyvei. A szépirodalom arányszáma – összevetve a tudományos írásokkal - akkor is, most is kevesebb. ( szépirodalom: kb.43 % - szakirodalom: kb. 57 % )
 
Jelentős számban találhatóak még a gyűjteményben idegen nyelvű könyvek ( kb. 1200 db ), DVD-k ( kb. 350 db ), komoly állományrészt jelentenek a támogatott tankönyvek valamint a tartós tankönyvnek szánt anyagok ( mintegy 5600 db).
Jelenleg mintegy 40 periodika-féleség jár a könyvtárba.
 

A könyvtár mai arculata

 
Huszonöt tanulócsoportban, csaknem 900 diák jár iskolánkba, s legtöbbjük beiratkozott olvasónk. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy tanulóink mindennapjainak fontos részévé vált a könyvtár. Forgalmi statisztikánk átlagosan naponta 20-25 könyv kölcsönzését regisztrálja, nem számítva a csak tanórára elvitt könyvek, szótárak, egyéb segédletek kölcsönzését. Sok a helyben olvasó, tanuló diák, akik a kézikönyvtár, az olvasóterem vagy a tankönyvbázis könyveit használják délutánonként.
 
Nyitvatartásunk egyenletes, minden nap 8 óra ( pénteken 7 ), így heti 39 órát tartunk nyitva, egy főállású és egy 6 órás könyvtárostanár alkalmazásával.
 
A kölcsönzőpultnál mindkét könyvtárostanárnak önálló internetes munkaállomása van. Az olvasóteremben jelenleg egy, a szabadpolcos térben további két számítógép áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. 
 
Intézményünk (1994 óta) a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer legújabb verziójával, vonalkódos leolvasót használva dolgozik. Könyveink adatainak felvitele csaknem 100%-os. Rendelkezünk a számítógépes prezentáció tartásához szükséges technikai eszközökkel, projectorral, vetítővászonnal, nyomtatóval, fénymásolóval.
 
Könyvtárunk délutánonként tanulószobaként is működik, főleg az algimnázium tanulói számára: ki-ki saját tankönyveivel, füzeteivel is betérhet hozzánk, elkészíteni a házi feladatát. Lehetőség van továbbá délutáni korrepetálásra, szakköri foglalkozások tartására, de helyszínt adunk tanári megbeszélések számára is. Társasjáték-gyűjteményünk is igénybe vehető kikapcsolódáshoz.
 
Szolgáltatásaink
 
 
 • Kölcsönzés:  
  • szakirodalom
  • szépirodalom
  • időszaki kiadványok
 • Hosszabbítás
 • Előjegyzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Helybenhasználat  
  • kézikönyvtár
  • tankönyvtár
  • ciszter gyűjtemény
 • Internethasználat (tanulmányi céllal)
 • Tájékoztatás 
 
 
Budapest, 2023.