Az első 25 év története, Székely Ottokár, 1937.

Székely Ottokár dr. O. Cist.:

 A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

(A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4–76. oldalon megjelent tanulmány néhány kisebb eltéréssel leírt – a korabeli helyesírást követő – betűhív másolata.

Készült a Szent Imre Gimnázium alapításának 100. éves jubileumára.

Oláh Gyula, egri ciszterci öregdiák (ér.: 1944.)

 

Az 55 oldalas dokumentum letölthető.