Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége (MCDSZ)

 

 

(Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége)

A Ciszterci Diákszövetség az egyes ciszterci iskolák öregdiák (alumni) szervezeteinek ún. ernyőszervezete, amelynek feladata, hogy segítse az egyes osztályok (lásd alább) munkáját, a köztük folyó kommunikációt és információáramlást, továbbá hogy országos szinten is képviselje a volt ciszterci diákokat.

A Ciszterci Diákszövetség megújuláson esett át az elmúlt években: 2015. június 5-én új elnökség vette át az 1989-ben újjáalakult és 2012-ben Magyar Örökség díjjal kitűntetett országos Ciszterci Diákszövetség irányítását, majd újabb tisztújítás következett be 2018-ban. A megújulást vezérlő cél az volt, hogy felfrissítsük az egyes „osztályok” (vagyis az iskolákhoz kötődő helyi diákszövetségek) életét. Ennek érdekében egy-egy országos programot is szervez a Ciszterci Diákszövetség és a diákszövetségi munkát segítendően pályázatokat is bead az osztályokat érintő témákban.

 

A Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége elnöksége

 • Elnök: Pólya Viktor     (Pécs)                                         
 • Alelnök: Wettstein Domonkos  (Buda)                          
 • Titkár: Frészné Turóczi Krisztina      (Buda)        
 • Elnökségi tag: Tóth Éva    (Eger)                                      
 • Elnökségi tag: Orosz Júlia         (Pécs)                                            

A Felügyalőbizottság tagjai 

 • Tóth Eszter elnök (Eger)                                 
 • Nisztor Zsolt    (Pécs)                                                                                    
 • Oláh Márton     (Buda)                                                                        

A Ciszterci Diákszövetséghez tartozó osztályok:

 • Ciszterci Diákszövetség Budai Osztálya
  1114 Budapest, Villányi út 27.
  01-02-0005750
 • Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya
  3300 Eger, Széchenyi út 17.
  10-02-0000826
 • Ciszterci Diákszövetség Pécsi Osztálya Egyesület
  7621 Pécs, Széchenyi tér 11.
  02-02-0000938

MCDSZ Alapszabály

MCDSZ Bírósági Változás bejelentő határozat