9.b

Szent Péter osztály
 
Témazáró témái:
  • Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet
  • Az Aranybulla legfontosabb elemei
  • IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés
  • A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó
  • Nagy Lajos külpolitikája és az 1351-es törvények
  • Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai
  • Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő tervek
  • Szerzetesség az Árpád-kori Magyarországon, a középkori egyetemek Magyarországon,
  • Román, gótikus és reneszánsz építészet – magyar példák
Érettségi segédlet (Tematikus adattár dolgozatokhoz)
 
Tanmenet

 

Kötelező olvasmányok, filmek: