ÉRETTSÉGI PROTOKOLL, 2020. október-november

Kérjük, hogy minden vizsgázó tanulmányozza az érettségihez kapcsolódó alábbi szabályokat!


  

Protokoll a 2020-as őszi érettségire a vizsgázók számára a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban (letölthetően) 

 

Protokoll a 2020-as őszi érettségire

a vizsgázók számára a

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban

 

 

Az alábbi protokollt a 2020. évi őszi érettségi vizsgákra vonatkozóan adjuk ki, különös tekintettel a koronavírus-járvány helyzetre. Felhívjuk a vizsgázók figyelmét, hogy a gimnázium épületében alapvetően az intézmény hatályos járványügyi protokollját kell követni, amely a gimnázium honlapján, www.szig.hu megtekinthető.

A vizsgák szervezése és lebonyolítása az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján történik.


Írásbeli vizsgák

Kérjük, hogy az érintett diákok az írásbeli vizsgák megkezdése előtt 30 perccel érkezzenek meg. Az épületbe belépés feltétele a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, valamint a lázmérés. Utóbbi esetében, amennyiben a készülék 37,8 fok feletti eredményt mutat, a vizsgázó nem léphet be a gimnáziumba.

Megjelenés: alakalomhoz illő öltözékben, szentimrések esetében egyenruhában.

Minden vizsgázó hozza magával személyi igazolványát, vagy egyéb engedélyezett, személyazonosság megállapítására alkalmas dokumentumot (pl. útlevél, vezetői engedély).

A földszinti aulában kifüggesztésre kerül a vizsga terembeosztása, kérjük, hogy a vizsgázók célzottan a megjelölt terembe menjenek, se a vizsga előtt, se azt követően ne csoportosuljanak. Az írásbelit követően az épületet a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el.

Az írásbeli vizsga alatt ajánljuk a maszk viselését.

Engedélyezett segédeszközök: Az adott vizsgatárgyhoz kapcsolódó vizsgaleírás tartalmazza a használható segédeszközöket, amelyet az Oktatási Hivatal honlapján elérhetnek: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

A kijavított dolgozatok megtekintése: 2020. november 9. hétfőn 8.00-16.00 óra között a későbbiekben megadott kijelölt helyszíneken. A megtekintéssel kapcsolatos információkról a vizsgabizottság jegyzője értesíti a vizsgázókat.


 A vizsgán történő részvétel koronavírussal kapcsolatos esetei:

1.     Azok a vizsgázók, akik nem betegek, de hatósági karanténban vannak, nem vehetnek részt az érettségi vizsgán;

2.     Igazoltan beteg vizsgázó, természetesen nem vehet részt a vizsgán.

3.     Az a vizsgázó, akinek a testhőmérséklete a beléptetéskor meghaladja a 37,8 fokot, nem vehet részt a vizsgán.

Az 1., 2. és 3. esetben a vizsgázó fel nem róható okból nem vesz részt a vizsgán. A vizsga megkezdése előtt a vizsgát szervező intézmény igazgatójához kérelmet kell beadni az igazoló dokumentumokat mellékelve, hogy engedélyezze az adott vizsgaidőszakban az írásbeli vagy informatika tantárgy esetében a gyakorlati vizsgarész pótlását két szóbeli felelet teljesítésével. Azok a vizsgázók, akik tantermen kívüli digitális/online oktatásban vesznek részt, és nincsenek hatósági karanténban, nem betegek, testhőmérsékletük nem haladja meg a 37,8 fokos mértéket, részt vehetnek a vizsgán.

 

Szóbeli vizsgák

 Az előrehozott szóbeli érettségi vizsgákra a külsős diákok bizottsága esetén 2020. november 24-25-én, a szentimrés tanulók belső bizottságánál pedig november 25-26-án kerül sor.

A vizsgázók a bizottság jegyzőjén keresztül kapnak értesítést, a szóbelik részleteiről legkésőbb a megtekintés során.

A belépéssel kapcsolatban ugyanazok a feltételek vonatkoznak a szóbeli vizsgákra is, mint az írásbeli vizsgákra.

Megjelenés szintén alkalomhoz illő öltözékben, egyenruhában. A szóbeli vizsga során szintén ajánlott a vizsgázók számára a maszkviselés.

 

Eredményhirdetés: A tájékoztató értekezleten az érettségi vizsgabizottság elnöke kijelöli az eredményhirdetés helyét és időpontját.

Amennyiben a felelős hatóságok az érettségi vizsgákkal kapcsolatban módosítást írnak elő a járványhelyzet miatt, akkor az esetleges változást a gimnázium honlapján jelezzük. Ezért kérjük, kísérjék figyelemmel a www.szig.hu oldalt.  

Felmerülő kérdések esetén érdeklődjenek a vizsgabizottság jegyzőjénél:

-        külsős diákok – Matolcsy Erzsébet tanárnő - e.matolcsy@gmail.com

-        szentimrés diákok – Böjtös Zsuzsanna tanárnő -  bojtos.zsuzsanna26@gmail.com

Minden kedves Vizsgázónak sok sikert kívánunk az érettségihez!

                                                                            

                                                                                       Barlay Bence igazgató

Budapest, 2020. október 16.    
                                

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

1114 Budapest, Villányi út 27.

          Tel: +36/06-1-466-50-88; fax: +36/06-1-466-97-10; e-mail: iskola@szig.hu

 

 

2020.10.16