Középiskolai beiskolázás, értékelő lapok átvétele február 8-9.

Középiskolai beiskolázás, értékelő lapok átvétele február 8-9.

Értékelőlapok átvétele:  Személyesen 2024. február 8-9. (csütörtök-péntek) 8:00-12:00 óráig és 14:00-16:00 óráig.  Amennyiben nem a szülő jön érte, meghatalmazás szükséges.    
 

Értékelőlapok átvétele:  Személyesen 2024. február 8-9. (csütörtök-péntek) 8:00-12:00 óráig és 14:00-16:00 óráig.

Amennyiben nem a szülő  jön érte, meghatalmazás szükséges
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Pótfelvételi időpont: január 30-án, kedden 14.00-kor (16 óráig tart).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pótfelvételi időpont: január 30-án, kedden 14.00-kor (16 óráig tart).

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak rész venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A pótfelvételin történő részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2024. január 26.  péntek, 14 óra.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

A kijavított dolgozatok megtekintésére január 26-án, pénteken 8-12 és 13-17 óra között, (a pótló írásbeli esetén február 5-én, hétfőn 12-15 óra között) lesz lehetőség az alábbi módon. A szülőket ezen a napon időpontra hívjuk be, megakadályozandó a nagyobb csoportosulást, a hosszú várakozási időt. A gimnázium honlapján tesszük közzé január 24-én, szerdán az időpontokat a terem megjelölésével. Gyermekük oktatási azonosító száma alapján tudják megkeresni a terminust. Kérjük Önöket, hogy csak a jelzett időpontra jöjjenek! Amennyiben nem a szülő tekinti meg a dolgozatot, meghatalmazás szükséges. Ha nem tudnak a jelzett időpontban részt venni a megtekintésen, akkor a nap végén, 16 és 17 óra között tehetik meg.

Ezen alkalommal lehetőség lesz a dolgozat áttekintésére, lefényképezésére, szükség esetén szaktanári konzultációra. A szülő - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – január 29. hétfő tizenhat óráig, a pótfelvételi esetében február 6-án 15 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

 

 
A MEGTEKINTÉS BEOSZTÁSA:
 
8 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK (kicsik) ! a korábbihoz képest kicsit változott
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Változás termek beosztásában: 
A szombati központi írásbelin a IV/13-as terem helyett a IV/15-ös teremben írnak az oda beosztott diákok.

Írásbeli felvételi – tájékoztató levél

Tisztelt Szülők!

Hamarosan elérkezik január 20-a, az írásbeli felvételi napja. Az alábbiakban ezzel kapcsolatban szeretnénk Önöket a szükséges tudnivalókról informálni. Kérem, figyelmesen olvassák el a következő sorokat, hogy a többszáz felvételiző gyermek időben, rendben, nyugodtan kezdhesse meg a felvételi dolgozatok megírását.

Kezdjük az érkezéssel. A beléptetést az alábbiak szerint szerveztük meg.

 A negyedikes gyerekeket két csoportra osztottuk. A második emeletre beosztottakat 9.30-kor a Villányi útról nyíló főkapun, a harmadik és a negyedik emeleten felvételizőket szintén 9.30-kor engedjük be az épületbe az udvari bejáratnál. Ehhez az épület bal oldalán – a Kertészeti Egyetem felől – található udvari kapun kell bejönni. A gyermekeket a terembeosztás szerint fogjuk sorakoztatni, a teremszám felmutatásával. Jelen levél mellékleteként találják a terembeosztást. Kérjük, hogy a táblázatban keressék meg gyermeküket az OM azonosító segítségével, mellette találják a terem számát és a belépési időpontot. Az épületbe a szülők nem jöhetnek be! A gyerekektől szíveskedjenek az udvaron elbúcsúzni, a termek szerinti csoporthoz már szülő nélkül jöjjön a gyermek. Főgimnazista diákjaink kísérik fel őket a tantermekbe. Maximálisan igyekszünk segíteni a gyerekeket, mérsékelni a felvételi okozta stresszt.

A nyolcadikosok  a Villányi útról nyíló főkapun érkeznek az épületbe 9.30-ra és a kísérő diákokkal mennek a számukra megjelölt termekbe.

Azok a diákok, akik hosszabbítással írják a felvételit, szintén a főbejáratnál gyülekeznek 9.30-kor.

Fontos, hogy minden felvételizőnél legyen személyazonosításra alkalmas dokumentum (diákigazolvány, személyi igazolvány).

Szükséges felszerelés: legalább két kék toll, ceruza, radír, vonalzó. Javasolt továbbá zsebkendő, enni és innivaló, továbbá olvasnivaló arra az esetre, ha a gyerek hamarabb készül el dolgozatával. Mobiltelefonnal, okosórával kapcsolatos szabály: a termekben a diákoknak a mobilokat, okosórákat kikapcsolt állapotban a tanári asztalra kell tenniük. A második dolgozatírás végén kapják vissza a készülékeket, innentől tudnak Önökkel telefonon kommunikálni. A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez semmilyen segédeszköz nem használható, a matematikához vonalzó, körző, szögmérő használható, számológép nem.

Befejezés: A második dolgozatot 11.45-kor fejezik be a gyerekek. Ezt követően egy ideig eltart még az adminisztráció. A nagyok önállóan távoznak a gimnáziumból. A „kicsiket” a szülők ugyanott várják, mint ahol reggel átadták őket. A kilépés is kísérőikkel történik, amire előreláthatólag 12 óra körül kerül sor. A kísérők ekkor is felmutatják majd a teremszámot a könnyebb egymásra találás érdekében. Aki hosszabbítással ír, a második dolgozatot 12.45-kor fejezi be.

Pótfelvételi időpont: január 30-án, kedden 14.00-kor (16 óráig tart).

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak rész venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A pótfelvételin történő részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának határideje 2024. január 26.  péntek, 14 óra.

A kijavított dolgozatok megtekintésére január 26-án, pénteken 8-12 és 13-17 óra között, (a pótló írásbeli esetén február 5-én, hétfőn 12-15 óra között) lesz lehetőség az alábbi módon. A szülőket ezen a napon időpontra hívjuk be, megakadályozandó a nagyobb csoportosulást, a hosszú várakozási időt. A gimnázium honlapján tesszük közzé január 24-én, szerdán az időpontokat a terem megjelölésével. Gyermekük oktatási azonosító száma alapján tudják megkeresni a terminust. Kérjük Önöket, hogy csak a jelzett időpontra jöjjenek! Amennyiben nem a szülő tekinti meg a dolgozatot, meghatalmazás szükséges. Ha nem tudnak a jelzett időpontban részt venni a megtekintésen, akkor a nap végén, 16 és 17 óra között tehetik meg.

Ezen alkalommal lehetőség lesz a dolgozat áttekintésére, lefényképezésére, szükség esetén szaktanári konzultációra. A szülő - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – január 29. hétfő tizenhat óráig, a pótfelvételi esetében február 6-án 15 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

Értékelőlapok átvétele:

Személyesen 2024. február 8-9. (csütörtök-péntek) 8:00-12:00 óráig és 14:00-16:00 óráig a gimnázium honlapján jelzett módon.

Sikeres dolgozatírást kívánunk minden kedves Felvételizőnek!

                                                                                                         Barlay Bence

Budapest, 2024. január 16.                                                                       igazgató 

 
 
2024.02.06