Csizy Judit fizikatanár Jármezei Tamás-díjban részesült, 2016. április 22.

Csizy Judit fizikatanár Jármezei Tamás-díjban részesült, 2016. április 22.
A fizika tehetségeinek gondozásáért adható díjat 2016-ban ketten kapták meg, egyikük Csizy Judit, iskolánk tanára. Gratulálunk!


 
 

JÁRMEZEI TAMÁS-DÍJ

A FIZIKA TEHETSÉGEINEK GONDOZÁSÁÉRT

 fizikatanárok elismerésére

 

 

A  Jármezei Tamás-díj (eredetileg Jedlik-díj) a fizika tehetségeinek gondozásáért kitüntetést a Jedlik Ányos országos (össznemzeti) fizikaverseny szervezőinek kezdeményezésére a Jedlik Ányos Társaság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet közösen alapította 2009-ben általános-, vagy középiskolásokat tanító tanároknak, melyet eredetileg a MTA tagjáról, bencés szerzetes természettudós feltalálóról, a kísérleti fizika kiváló művelőjéről Jedlik Ányos-díjnak nevezett el.

 

Jármezei Tamás tanár  úr , a Jedlik verseny alapítójának halála után, a díjat az ő tiszteletére és emlékére, 2015-től Jármezei Tamás-díjnak nevezik.

 

 A szakmai díj a kimagaslóan sikeres tehetséggondozó tevékenység elismerését szolgálja. A kitüntetettek adományozást igazoló oklevelet, érmet és ajándéktárgyat kapnak. Az érem előlapját Jármezei Tamás arcképe díszíti.

A díj átadására évente egyszeri alkalommal kerül sor Nyíregyházán, a Jedlik fizikaverseny országos döntőjén. Annak a tanárnak ítélhető oda, akinek a tanítványai az országos felfutású fizikaversenyeken több éven át sikeresen szerepelnek. Előnyben részesülnek azok a tanárok, akiknek legalább 15 tanítványa bejutott országos fizikaversenyek (Jedlik, Öveges, Mikola-verseny stb.) döntőjébe, több éven át részt vesznek a zsűri munkájában, a regionális versenyek szervezésében, lebonyolításában.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jármezei Tamás-díj kitüntetettje  2016-ban:

Csizy Judit fizikatanár (Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium)

 A kitüntetés indoklása:

 Csizy Judit az ELTE Természettudományi Karán végzett, kémia-fizika szakos tanárként 1992-ben.

 2003 óta tanít a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, mely egyben volt alma matere is.

 2008-ban, egy TÁMOP pályázat irányította az érdeklődését a tehetséggondozás fontossága és szerteágazó lehetőségei felé.

Szakmai, pedagógiai módszertani fejlődésében fontos állomás volt a két hosszabb pedagógus továbbképzés az ELTE PPK keretében (a pályázat részeként, 2010-2011-ben  „Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban” , majd  2012-ig Pedagógus szakvizsga  „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” szakirányon.)

 A munkája során eredményesen hasznosítja a tanultakat a szakórákon, de azokon kívül is (szakkör, egyéni tehetségfejlesztés, felkészítő munka a versenyekre, tehetség tanácsadás, közösségi szolgálat, stb.)

Tudásával segít iskolán kívüli tehetséggondozó programokat, pl. a Tehetséghíd Programot (prof. dr. Bagdy Emőke személyiségfejlesztő programjában mentortanár)  a Pure Fashion divatmissziót, valamint cserkész képzéseket is.

 

Mindig nyitott az új lehetőségek felé, szívesen tanul új módszereket, érdeklik az új tudományos eredmények, pályázati lehetőségek és sokat jelentenek számára a tapasztaltabb kollégákkal történő beszélgetések.

 

Kollégáival együtt, a Szent Imre Gimnáziumban igyekeznek változatos pedagógiai módszerekkel, óraszervezési formákkal felkelteni a diákok érdeklődését és reális, elérhető célkitűzésekkel motiválni őket a munkára. Erre a fizika tantárgy rendkívül sokszínű, érdekes lehetőséget kínál.

A tanórákon kívüli tehetséggondozásban is -  a versenyek felkészítő munkáitól a személyiségfejlesztésig - nagyon fontosnak tartja az együttműködést a kollégákkal és a diákjaival.

 

A tehetséggondozás területén kiemelt feladatának tartja azt is, hogy kollégáit meggyőzze az általa már kipróbált és bevált új módszerek hatékonyságáról. Véleménye szerint ez nem megy túl gyorsan, de pont az általuk szervezett és szép eredményeket felmutató projektmunkák és csapatos prezentációs versenyek sikere és népszerűsége hozta meg azt a nyitottságot, amely a kollégákkal való együttműködéshez kell.

Ezért is tartja hivatásának a közös munka, az együttműködés megszervezését a diákok és a kollégák között is.

 

Ennek a közös munkának szép eredményei a Jedlik versenyre és más, országos szintű fizikaversenyekre történő felkészítő munkájuk, a versenyek döntőibe évről évre bejutó diákjaik eredményes szereplése, és néhány fantasztikus szakmai életpálya elindulása is.

 

 

2016.05.09