Dr. Gianone András akadémiai Pedagógus Pályadíjban részesült, 2019. január 31.

Dr. Gianone András akadémiai Pedagógus Pályadíjban részesült, 2019. január 31.
Dr. Gianone András tanár úr a Magyar Tudományos Akadémián vette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat. Híradás a tovább gomb után.
Gratulálunk a tanár úrnak!


 
 
 

A Magyar Tudományos Akadémia a pedagógusok kutatómunkájának támogatására minden évben pályázatot hirdet középiskolai és általános iskolai tanárok számára. Idén 13 oktató vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat ünnepélyes kereket között Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az MTA Székházában.

Török Ádám köszöntőjében kiemelte: a kutatás magában hordozza a kérdések megfogalmazásának izgalmát, a valóság minél pontosabb és hitelesebb feltárásának lehetőségét, ezáltal pedig a megismerés és a felfedezés örömét. Egy olyan tanár, akinek mindez az élete része, biztosan képes rá, hogy tanítványaival is megéreztesse a tudományos kutatásban rejlő örömöt.

A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd a bírálók és szakbizottságok véleménye alapján az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa rangsorolja őket. Javaslatuk alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

 
 

Gianone András: Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1933–1947 -
 
 Az országos katolikus nagygyűlések kiemelkedő szerepet játszottak a 20. század katolikus közéletében. E nagygyűlések forrásait tartalmazó sorozat harmadik része az 1933 és 1947 közötti időszakba enged betekintést. Jelen kötet nyolc katolikus nagygyűlésen és a Nemzeti Mária Kongresszuson elhangzott legfontosabb beszédek szövegét tartalmazza, valamint függelékként Esty Miklósnak, Serédi Jusztinián hercegprímás bizalmasának a nagygyűlésekről szóló naplófeljegyzéseit. A kötetben közölt források a magyar történelem egyik fordulatos, válságokkal teli, sőt vészterhes időszakának dokumentumai, amelyek tükrözik a katolicizmus vezetőinek álláspontját az 1930-as és 1940-es évek számos nemzeti és egyházi problémájáról, többek között a totális államról, a szociális kérdésről és a polgári házasságról. Ebben az időszakban a katolikus nagygyűlések nemcsak egy önmagában álló kongresszusnak és tömegrendezvénynek számítottak, hanem a nagygyűléseket 1933-tól rendező Actio Catholica munkaéveinek látványos megnyitásául is szolgáltak. A forráskiadványt haszonnal forgathatják történészek, teológusok és a korszak egyháztörténelme iránt érdeklődők.
 
 Képek a 2017. dec. 1-i könyvbemutatóról:
http://www.szig.hu/index.php?pg=news_44_607
2019.02.02