Newsletter – jegyzetek Dallasból, 2014. augusztus

Newsletter – jegyzetek Dallasból, 2014. augusztus
Péter apát úr kérelmére lefordítottam és küldöm a dallasi kolostor „Newsletter” című jegyzetét. Úgy gondoljuk, hogy ilyen formán is fejleszteni tudjuk közösségeink között a kapcsolatot.
 
Testvéri szeretettel és imával, P. Marton Bernát


 
 
 

 
Jegyzetek Dallasból, 2014.
 
2014. nagyon érdekes év volt a dallasi Miasszonyunk kolostor számára. Utolsó híradásunk óta rengeteg dolog történt a nyár folyamán. Gondoltuk, megosztjuk a magyar közösséggel néhány jegyzetben és képben a történteket, különösen mivel adventig ez lesz a legutolsó hírlevél.
 
1. Május 16-án ünnepeltük Bánk atya pappá szentelésének 70. évfordulóját. A közeli, Názáreti Szent Családról elnevezett apácák közül is sokan megjelentek, hiszen náluk szolgált Bánk atya mint lelkész évtizedeken át amellett, hogy a dallasi egyetemen fizikát tanított. 
 
2. Június 10-én Tamás atya megvédte Rómában, a Pápai Biblicum egyetemén a Szent Lukács evangéliumában szereplő eucharitsztikus étkezésről szóló disszertárcióját, ezzel megszerezvén a SSD doktori minősítést. Péter apát úr, János atyánk és több ciszterci szerzetes jelenléte Tamás atyának hatalmas támogatást jelentett.
 
3. Rómából hazatérve Péter apát úr és Tamás atya megállt a kanadai Rougemont apátságban, ahol az észak-amerikai ciszterci elöljárók tartottak összejövetelt, több napon keresztül élvezve Ráfael apát úr és a kolostor többi tagjának vendégszeretetét, imádságos lélekkel ismerkedve, megszeretve egymást. 
  
4. Szokás szerint több szerzetesünk együtt nyaralt az idén is. Ignác, Tamás, János atya, Ferenc és Ráfael testvér Dél-Kaliforniában nyaraltak, ahol felkeresték a bencések „Prince of Peace” apátságot Oceanside városkájában. Los Angelesben núzeumokat látogattak, elmentek a Dodger baseball csapat meccsére és rengeteget időztek Ráfael testvér szüleinek farmján. Két testvér még ráadásul kipróbálta a nagyszerű szörfözést a kaliforniai napsütéses tengerben...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Péter, Rókus, Donát, Fülöp és Jusztin atya Új Mexikóba utazott ahol Abiquiu mellett meglátogatta a „Christ in the Desert” (Krisztus a Sivatagban) nevű bencés kolostort a hegyekben. Jakab atya meglátogatta családját Dél-Karolinában, Róbert atya Írorszába, őseinek hazájába látogatott. Mások egyéb helyekre utaztak... viszont itt közöljük a képeket, amelyek Dél-Kaliforniában és Új-Mexikóban készültek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fülöp, Jusztin, Péter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusztin, Fülöp, Rókus, Donát

5. Június 12-e és 21-e között egy 14 tagú ciszterci szülőcsoport Bernát atya vezetésével Európába látogatott egy öt országot áthidaló kirándulásra. Leginkább ciszterci jellegű állomásokat kerestek fel, így tehát kiindulva a németországi Maulbronn városkának hajdani hatalmas kolostorából, a Tirolban rejtőzködő Stams apátság rokokó templomában vettek részt Bernát atya által felajánlott hálaadó szentmisén – ugyanazon az oltáron mutatva be, ahol ő annak idején, 1967-ben mondta első miséjét. Zircet útba ejtve – szintén szentmisével összekapcsolva – Budapest hírességeit látogatták, majd a dallasiak számára szinte a legendás hírű templomot, Bálapátfalvát ejtették célul. Befejezésül az Auschwitz/Birkenau haláltábor 11-es blokkjának 18-as cellája előtt mondtak egy csendes fohászt – Szent Maximilián Kolbe atya kálváriájának színhelyén. Ahogy az egyik szülő nagyon is frappáns módon kijelentette: „ez nem egy turistakirándulás volt, hanem egy zarándokút.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyi Csongor, a Szent Imre Gimnázium egyik volt tanítványa, a Lánchíd Rádió munkatársa Rókus és Bernát atyát interjúvolta meg. Mindketten érdekes beszámolót hagytak a magyar hallgatóság számára. A rögzített leadásokat a
 
 
link-en, a július 13-i és 27-i adásban lehet meghallgatni.
 
7. Annak ellenére, hogy csak néhány napja érkezett haza Londonból, Gergely atya elutazott egy hosszú hétvégére Los Angelesbe, hogy meglátogassa a Getty Múzeumot, így befejezvén a művészet tanulmányozásában végzett évét.
 
8. Augusztus 10-én két novíciusunk (a kezdő négyből) letette elsőfogadalmát. Ferenc testvér a mi Cistercian Prep Schoolunk végzettje, Ráfael testvér pedig a dallasi katolikus egyetem öregdiákja (lásd lejebb). Elkezdik tanulmányaikat szentelésükre és egyben tanítanak az iskokánkban.
 
9. Augusztus 15-én Jusztin testvért Kevin Ferrel püspökünk pappá szentelte (lásd alább). Közösségünk nagy örömmel csatlakozott hivatásnának ünnepléséhez, viszont jelenlétének hiányát is fogja érezni, hiszen Heiligenkreuzba utazik, és az évet németnyelvtanulással fogjaltölteni, latin és teológiai kurzusokkal együtt. Nagyon jó lesz neki az európai ciszterci örökséggel is megismerkedni.
 
10. Augusztus 19-én megnyitottuk az új tanévet 350 fiatal számára. Péter apá túr mondta a hagyományos „Veni Sancte” szentmisét, amelyen az idei szentimrés vendégünk, Vatamány Atanáz is részt vett. Az idén tizenhat atya avagy testvér tanít a Prep Schoolban, és öten pedig a dallasi egyetemen lesznek óraadók.
 
11. Dénes apát úr, aki a tavasszal életveszélyes, általános vérmérgezéssel feküdt több hétig a kórházban, sikeresen javul, és olyammyira jól érzi magát, hogy a dallasi egyetemre ismét óraadónak jelentkezett.
 
Képek a fogadalomtételről és a papszentelésről: Ferenc testvér, Ráfael testvér és újonnan szentelt Jusztin atya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ráfael és Ferenc testvér aláírják fogadalmuk szövegét
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusztin atya első miséje. Baloldalán testvérbátyja, John diakónus – nemsokára őt is egyházmegyés pappá szentelik. A háttérben Péter apát úr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Péter apát, Jusztin atya és Farrell Kevin püspök urunk
 
 
 
2014.08.07