Bérmálkozásra jelentkezés 2016. március 11-ig (11. és 12. évfolyamosok)

Bérmálkozásra jelentkezés 2016. március 11-ig (11. és 12. évfolyamosok)
 Bérmálás: 2016 május 14-én 18 órakor a Szent Imre Templomban. Információk a tovább gomb után.


 

Kedves Szülők!

Az egyházhoz, hitünkhöz való kötődésünk elsődleges helyszíne a plébánia közössé- ge. Remélhetőleg iskolánk minden családja kapcsolódik egy templomhoz, plébániá- hoz, ahol a szentségekben is részesülnek! A plébániák feladata, hogy a szentségek felvételére, így a bérmálkozásra is megszervezzék a felkészítést. Ez többnyire két- éves felkészítést jelent a hetenként, kéthetenként tartott hittanórákon. Mivel iskolánk diákjai az órarendjükbe iktatva heti két órában részesülnek hitoktatásban, nem várjuk el tőlük, hogy még délután is járjanak külön hittanra. Viszont nem szeretnénk, ha az éppen a gimnáziumi évek alatt esedékes bérmálás szentségéből kimaradnának. Az iskola vezetése úgy érzi, hogy diákjaink a négy vagy nyolc éven át tartó hitoktatás során az évi két lelkigyakorlat, az iskolamisék, az évfolyammisék, az osztályimák és a szeretetszolgálat által megfelelő felkészítést kapnak a bérmálás szentségének felvételéhez. A tavasz folyamán a jelentkező diákoknak még egy há- romalkalmas külön felkészítőt tartok (a bérmaszülőkkel is találkozom egy külön alkalommal), így diákjaink a 2016. május 14-én 18.00 órakor a Szent Imre Plébánián tartandó szentmisén a helyi plébánia felkészült fiataljaival együtt részesülhetnek a bérmálás szentségében. A jelentkezés március 11-ig történik nálam a keresztlevél leadásával. Fontos: a keresztlevél nem azonos az otthon őrzött keresztelési emléklappal! A keresztlevelet külön erre az alkalomra arról a plébániáról kell elkérni, ahol a keresztelés történt.

Üdvözlettel: Szkaliczki Örs O.Cist.
 
2016.02.16