PENNA - a Szent Imre Gimnázium Pedagógiai Nevelési Napja, 2017. március 30.

PENNA - a Szent Imre Gimnázium Pedagógiai Nevelési Napja, 2017. március  30.
Program és képek a tovább gomb után.


 
 


PeNNa

A Szent Imre Gimnázium Pedagógiai Nevelési Napja

 

 

 

2017. március 30.

Program

 

·       11.00 – Foglalkozások kezdete – öt helyszín – mindenki egy szekcióra jelentkezik

 

·       I. előadás – szekcióterem:

Interaktív matematika GeoGebrával – matematika tanároknak

Hogyan szemléltethetjük, hogyan tehetjük láthatóvá a matematika absztrakt fogalmait? Hogy támogathatjuk számítógéppel a tanórát, a diák tanulási folyamatát és a tanár felkészülését? Ezekre fogunk példákat nézni, és közben megismerkedni a GeoGebra dinamikus matematikai segédprogram nyújtotta lehetőségekkel.

Előadó: Mahler Attila – a Berzsenyi Dániel Gimnázium matematika-informatika szakos tanára

 

·       II. előadás – szekcióterem:

A tanulásmódszertan tanítása – mindenkinek

Oroszlány Péter (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) kidolgozott egy tanulásmódszertani programot, melynek célja az életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése, hatékony tanulási módszereinek alkalmazására való felkészítés. Pedagógiai Nevelési Napunk foglalkozása e cél megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

Témák:

-          Az önszabályozó tanulás kialakításához vezető út

-          A tanulási problémák gyökerei: Motiváció, tanulási szokások, tanulási képességek, tanulási technikák hiánya

-          Oroszlány Péter Tanulásmódszertan című könyvének gyakorlati alkalmazása

-          Gyakorlatok a tanulási képességek fejlesztésére

-          Gyakorlatok a tanulási technikák alkalmazására: Szövegfeldolgozás, Lényeg kiemelési technikák, klasszikus és grafikus vázlatkészítés, (Gondolattérkép), Infografika

-          piktogramos módszer

Előadó: Kerékgyártó Éva tanulásmódszertani tréner

·        

·       III. előadás – szekcióterem:

Gazdasági ismeretek kezdőknek és haladóknak – történelem tanárok

A műhelymunka keretében az új kerettantervben, az érettségi követelményekben és a tankönyvben megjelenő gazdasági ismereteket szeretném bemutatni. Megbeszélnénk az alapvető fogalmakat, jelenségeket, áttekintenénk a tankönyv forrásanyagát és megismerkednénk a segédanyagokkal. Meggyőződésem, hogy a tananyagban eddig is szereplő gazdaságtörténeti ismeretek, a történelemtanárok általános társadalomtudományi műveltsége valamint egy kis továbbképzés mindenkit alkalmassá tesz a gazdasági ismeretek oktatására.

 

Előadó: Boronkai Szabolcs, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium történelemtanára. Évek óta foglalkozik tananyagfejlesztéssel, egyre gyakrabban közgazdasági és társadalomismereti témákban, így aztán ő írta a tizenkettedikes történelemkönyv idevágó leckéit.

 

·       IV. előadás – szekcióterem:

Interaktív tábla értő használata az idegen nyelv órákon - nyelvtanárok

Különböző fogások elsajátítása tanórai felhasználásra az interaktív tábla segítségével.

 

Előadó: Kelemen Ferenc angol-magyar szakos tanár. Gimnáziumi tanári éveit követően 16 éven át az Oxford University Press keretében tanított felnőtteket, tanárokat. Hat éve alapította meg a Baker Street Oktatásszervező Centrumot, amely országos szinten szervez akkreditált tanárképzéseket.

 

·       V. előadás – szekcióterem:

1.   Okos alkalmazások felhasználása a tanításban és a tanulásban –mindenki

A Kahoot és a Redmenta alkalmazások tanórai felhasználása.

Előadó: Joós Andrea a BCSZIG óraadó tanára

Testnevelői továbbképzés - kézilabda - Kovács Norbert

                                           - kosárlabda - Szijártó MÁrton

 

.   , Önismeret, tehetségfejlesztés szakórákon és osztályfőnöki órákon - mindenki

Műhelymunka keretében tehetségtérkép készítése, elemzése, értékelése. Ötletelés.

Előadók: Csizy Judit és Perczel Tamás a BCSZIG tanárai

·      

 

 

 

16.00 – 16.45 – tudásmegosztás, zárás, értékelés

 

H A S Z N O S   L I N K E K

www.geomatech.hu – Mahler Attila előadásán hangzott el

 

 

 

 

 

 

 

 


www.kahoot.it

  (legyen Ön is milliomos jellegű feladatok)

www.redmenta.com

 (online feladatlap készítés) – Joós Andrea tanárnő előadásán hangzott el

 

www.16personalities.com/hu  (önismereti honlap, 16 személyiségtípusra, 70 kérdés, 10 perc) –Perczel Tamás előadásán hangzott el

 

 

 

 

 

 

 

Tanulásmódszertan – Kerékgyártó Éva előadása

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan (könyv, mindenkinek ajánljuk)

ABLAKMÓDSZER, TANULÁSI SZOKÁSOK, GONDOLATTÉRKÉP, PIKTOGRAM, VÁZLATKÉSZÍTÉS, AGYFÉLTEKÉK JELLEZZŐI, EMLÉKEZETFEJLESZTÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tmt-tanulas.com

www.szemtorna.hu

www.ritmus.hu

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

előző program

 

 

2016. november 17.

Program

 

·        10.50 – 11.30  rövid értekezlet, ráhangolódás – Díszterem

·        11.50 – 12.50  I. előadás – szekciótermek

A/ Biztonságos internetezés  – Fülöp Hajnalka

B/ „Módik helyett módok” - Digitális generáció - digitális pedagógus: IKT-eszközök a tanításban és a tanulásban – Fegyverneki Gergő

·        13.35 – 14.35  II. előadás – szekciótermek

A/ Természettudomány és epochális rendszer – stratégia és tapasztalatok a miskolci Fényiben – Velkey Balázs és Polák Péter

B/ „A játék kedvéért” - Színes válogatás a legújabb tanítási és motivációs módszertan köréből – Illyés Renáta

·        14.50 – 15.50  III. előadás – szekciótermek

A/ „Az iskola egy szuper hely, tanulni pedig nagyon jó – avagy lehet másképp is” – Balatoni József

B/ „TTT – Türelem, Tanítás, Tudáspróba” – foglalkozás ADHD-s (figyelemhiányos – hiperaktív zavaros) gyerekekkel – Lopatovszkiné Kasza Éva

·        16.00 – 16.30  zárás, értékelés - Díszterem

 

2017.03.27