Országos Történelem Csapatverseny, a VASFÜGGÖNY MÖGÖTT

Országos Történelem Csapatverseny, a VASFÜGGÖNY MÖGÖTT
 A Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium történelem csapatversenyt hirdet 9-12-es középiskolások számára

                      Magyarország a vasfüggöny mögött 1945-1990 címmel 


 

 

A Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium történelem csapatversenyt hirdet 9-12-es középiskolások számára

                                   Magyarország a vasfüggöny mögött 1945-1990 címmel

 

Letölthető jelentkezési lap

Plakát letölthető formában

 

 

 A verseny kiemelt témái:

- vasfüggöny története (kialakulás – leomlásig, 1946-1990, külön kiemelve 1956 eseményeit)
- vasfüggöny társadalmi és gazdasági szerepe, hatása
- vasfüggöny a kultúrában
- Európa újraegyesítésének körülményei

A témák során, ahol lehet, Magyarország története (1945-1990) hangsúlyos szerepet kap.

 

 A verseny menete: 

A verseny első fordulóját a három fős csapatoknak levelezős formában bonyolítjuk le. A feladatsorok elérhetőek a www.szig.hu vagy a www.kommunizmusbunei.hu  honlapján keresztül.   

 A versenyre jelentkezni az első forduló beküldésével lehet, a feladatlaphoz tartozó, letölthető jelentkezési lap kitöltésével együtt a ko.ors@hotmail.com e-mail címre. A beküldési határidő: 2016. október 22.

  1. forduló: 2016. szeptember 10 – október 22-ig MÓDOSULT: NOVEMBER 20. A HATÁRIDŐ

2. forduló (szóbeli döntő) – 2016. december 2., 9:30 órától kb. 13 óráig

Az írásbeli forduló eredménye alapján a nyolc legjobb csapatot felkészítő tanáraikkal együtt szeretettel meghívjuk 2016. december 2-án a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Dísztermében megrendezésre kerülő szóbeli döntőre. A versenyben a történelmi feladatok mellett művészeti, kulturális, zenei, kézügyességet és kreativitást igénylő feladatok is helyet kapnak. A döntő zsűrijét a verseny témájában jártas neves történészek alkotják.   

 

Díjazás:

Az első három helyezett csapat osztálykiránduláshoz felhasználható pénzjutalomban részesülnek:
1. helyezett – 100 000 Ft
2. helyezett – 75 000 Ft
3. helyezett  - 50 000 Ft
A felkészítő tanárok és a  többi döntős csapat is értékes jutalmakban részesül.


 Felkészüléshez ajánlott irodalom:

Csallóközi Zoltán: Az Egyház sorsa 1945 után.      
http://www.kommunizmusbunei.hu/szerzo-0

Gecsényi Lajos: A második „vasfüggöny” (1957)   
http://www.archivnet.hu/politika/a_masodik_vasfuggony_1957.html

Gyarmati György: A vasfüggöny és az állambiztonsági szervek alkonya Magyarországon 1989-ben. In: Gyarmati György (Szerk.): A Páneurópai Piknik és határáttörés húsz év távlatából. L’Harmattan Kiadó. Sopron – Budapest, 2010. pp. 95-116.

Horváth Attila: Kitelepítések és deportálások a Rákosi-korszakban          
http://www.kommunizmusbunei.hu/szerzo-3

Horváth Attila: Kommunista jogalkotás 1945-1949
http://www.kommunizmusbunei.hu/szerzo-3

Kahler Frigyes: Kirakatperek 1956 előtt      
http://www.kommunizmusbunei.hu/szerzo-4

Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor: Rejtett dokumentumok. Forrásszemelvények 1956 tanulmányozásához, Mundus Kiadó, Bp. 2006

Léka Gyula: A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, 1948-1989
http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1999/ht-1999-34-17.html

Németh László Sándor – Tóth Eszter Zsófia: A görög géplakatos,a Mercedes hátsó ülése és a szürke játékmackó
http://epa.oszk.hu/00900/00995/00028/pdf/EPA00995_multunk_2011_4_007-028.pdf

Orgoványi István: A nyugati és a déli határövezet története 1945 és 1956 között
http://www.kommunizmusbunei.hu/szerz%C5%91-18

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században (1945 utáni részek)
Osiris, 2010

Sallai János Egy idejét múlt korszak lenyomata A vasfüggöny története
http://www.bm-tt.hu/assets/letolt/konyvjelzo/AVasfuggonytortenetehudeeng.pdf

Slachta Krisztina: A mindent tudó titkosszolgálat vaksága
http://www.kommunizmusbunei.hu/szerz%C5%91-12 

Dr. Zsiga Tibor: A vasfüggöny és kora. Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 1989.

Magyar Rádió hangtár, 1956

http://www.radio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=131

Páneurópai piknik, 1989

http://nava.hu/id/855710/

 

 

 

2016.08.09