Tantestületi lelkinap és kirándulás

Tantestületi lelkinap és kirándulás
 A lelkigyakorlatot John Simoneau atya tartotta a felvidéki Komáromban.


 
 
 
 
2019.08.31