Ballagás, 2022. április 29.

Ballagás, 2022. április  29.
Képek a tovább gomb után.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T

 

 

 

 

 

 

isztelt Szülők! Kedves Vendégeink!

Az alábbiakban az április 29-én tartandó ballagási ünnepségünkről szeretném Önöket tájékoztatni.

A ballagás 11 órakor kezdődik, a vendégek az udvaron gyülekeznek (az udvari kaput már 10 órától kinyitjuk).

11:10-kor a ballagók fuvolaszóval indulva, az alsóbb évfolyamok sorfala között énekelve járják be az épületet (Hagyományainknak megfelelően a gimnáziumban csak a diákok és tanárok tartózkodhatnak!).

Kb. 11:30-ra érnek le az udvarra, itt kezdődik a ballagási ünnepség (búcsúbeszédek, Szent Imre-díj átadása, zászlóátadás).

Ezután a diákok sorfala között a ballagók átvonulnak a templomba. Csak egy szál virággal ballagnak, és ezt a virágot a templom oltáránál teszik le. Hagyományainkhoz híven a templomban a végzősökön kívül csak az iskola tanárai tartózkodnak ezekben a bensőséges (templomtól búcsúzó) pillanatokban.

Kérjük a Kedves Szülőket és Hozzátartozókat, hogy virágot csak a templomból kijövet adjanak át a ballagóknak!

Az osztályok templomból történő kivonulásának rendje:  

12.a: iskola felőli oldalkapu

12.b: főbejárat

12.d: Körtér felőli oldalkapu

 

Kérjük, hogy az iskola udvarán és a templomkertben ne dohányozzanak!  


Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket és Hozzátartozókat, hogy minden osztálynak van hivatalos fotósa, aki a ballagáson és az ünnepség alatt fényképez, ezért kérjük Önöket, hogy legfeljebb a helyükről fotózzanak.

Eső esetén az ünnepséget a templomban tartjuk, ahová 10 órától lehet bemenni. A ballagás méltóságának megőrzése érdekében arra kérünk mindenkit, hogy 11:15-ig foglaljanak helyet. A műsor zavartalansága érdekében csendet kérünk Önöktől, mivel szeretnénk, hogy ballagóink életre szóló élménnyel búcsúzhassanak az alma matertől.  A liliomok oltárra helyezése zártkörű esemény, így kérjük, hogy a Szózat elhangzása után hagyják el a templomot és kint vagy az iskola aulájában várakozzanak.

                                                                                                                                     

Budapest, 2022. április 25. 
Tisztelettel,         Barlay Bence
   igazgató

2022.04.29