A Hunyadiak kora - verseny és utazás

A Hunyadiak kora - verseny és utazás
8-11. évfolyamosok 3 fős csapatai jelentkezhetnek, első forduló: május 22.,  utazás az Al-Dunához október 5-9. Információk a tovább gomb után.


 

 
Dokumentumok letölthetően:
 

Magyarország, a kereszténység védőbástyája

A Hunyadiak kora

 

A vetélkedő témái:

  1. Hunyadi János élete és török ellenes harcai
  2. Hunyadi Mátyás élete és török ellenes harcai
  3. Kapisztrán Szent János élete és magyarországi tevékenysége
  4. A reneszánsz magyarországi emlékei
  5. Boldog Temesvári Pelbárt élete és munkássága
  6. Két főpap Magyarországon: Vitéz János és Janus Pannonius

Források:

Thuróczi János: Chronica Hungarorum

http://mek.oszk.hu/10600/10633/10633.htm

Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/adatok.html

Galeotto Marzio: MÁTYÁS KIRÁLY TALÁLÓ, BÖLCS ÉS TRÉFÁS MONDÁSAIRÓL ÉS CSELEKEDETEIRŐL

http://mek.oszk.hu/06200/06210/06210.htm

Kultúra:

Korabeli nyelvemlékek (pl. Szabács viadala, Gergely éneke Jaksics Demeter veszedelméről, Jajcai levéltöredék, Néhai való jó Mátyás király…)

Mátyásról szóló néphagyományok, mesék

Különböző műalkotások a Hunyadiakkal kapcsolatban (festmények, szobrok, zeneművek)

A felkészüléshez ajánlott művek:

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Kubinyi András (2007): Az ország kettészakadása és Hunyadi János felemelkedése. Interregum és Hunyadi János kormányzósága. V. László uralkodása és a nándorfehérvári diadal. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 223-233.

3. Draskóczy István (2000): Hunyadi Mátyás és a rendek. Külpolitika a török veszély árnyékában. = Draskóczy István: A tizenötödik század története. Pannonica Kiadó, Budapest. pp. 199-210.

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1442_marcius_25_hunyadi_janos_legyozi_a_torokoket_szebennel/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1444_november_10_a_varnai_csata/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1446_junius_5_hunyadi_janost_kormanyzonak_valasztjak/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1448_oktober_19_veget_er_a_masodik_rigomezei_csata/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_julius_22_a_nandorfehervari_diadal/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1456_augusztus_11_hunyadi_janos_halala/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1464_marcius_29_hunyadi_matyas_kirallya_koronazasa_szekesfehervaron

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1467_december_15_hunyadi_matyas_vereseget_szenved_moldvabanyanal/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1468_aprilis_25_matyas_kiraly_keresztes_hadjaratot_indit_a_csehek_ellen/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1479_oktober_13_a_kenyermezei_csata/

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1485_junius_1_matyas_kiraly_elfoglalja_becs_varosat/

 

Hittan

Boldog Temesvári Pelbárt

http://www.katolikus.hu/szentek/1113-218.html

 Vitéz János

http://epa.oszk.hu/00900/00939/00146/EPA00939_kereszteny_szo_2013_01_6.html

http://lexikon.katolikus.hu/V/Vit%C3%A9z%20J%C3%A1nos%20%C3%B6sszeesk%C3%BCv%C3%A9se.html

 

Janus Pannonius

http://enciklopedia.fazekas.hu/palyakep/magyar/Janus.htm

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/janus-pannonius-eletrajza-eletmuve/janus-pannonius-eletrajza

 

 
 
 
 
 
2018.05.06