Fővárosi Komplex Rajzverseny 1. helyezés

Fővárosi Komplex Rajzverseny 1. helyezés

Schell Réka 8.c osztályos tanuló a Fővárosi Rajzversenyen korcsoportjában első helyezést ért el. (Jelenleg ez a legmagasabb szintű forduló.) Felkészítő tanár: dr. Takács Szilvia (Nagyítás képre kattintással.)
A helyszínen készített versenymunka. A versenyzők feladata egy szoborról készült fénykép látványát forrásként, motívumként használni egy színes kompozíció létrehozására. Újraértelmezés, továbbgondolás megengedett, de a választott szobornak felismerhetőnek kell maradnia a festményen. A szobrokról készült fényképeket csak a helyszínen ismerhették meg a versenyzők. Réka választása a barokk Matthias Bernard Braun angyalszobrára esett, ez volt képének kiindulópontja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gondoskodás allegóriája”.  A benevezési munka egy választott fogalom értelmezése, allegorikus ábrázolása a szobrászat kifejezőeszközeivel. A szimbolikus figurát olyan lelkiállapot jegyeivel, öltözékben és külső attribútumokkal kellett ábrázolni, amelyek a lehető legjobban utalnak az adott fogalomra. Az allegorikus szobrok készülhettek papírból, drótból vagy e két anyag kombinálásával. A választható fogalmak: vidámság, bátorság, gondoskodás, szorgalom, magány, harag, egyetértés, barátság, kapzsiság, kíváncsiság, lustaság.

2015.02.19