Magyar arany érdemkereszt kitüntetésben részesült Szalay József művésztanár, 2022. augusztus 18.

Magyar arany érdemkereszt kitüntetésben részesült Szalay József művésztanár, 2022. augusztus 18.
Gratulálulnk Szalay József tanár úrnak a kitüntetéséhez! Laudáció és képek a tovább gomb után.


 
 
 

A

 

 

NOVÁK KATALIN,
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE 

ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓLA MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZZA

a vizuális kultúra, a művészettörténet és a mozgókép–médiaismeret oktatása terén végzett közel öt évtizedes, országos szinten is jegyzett, eredményes pedagógusi tevékenysége elismeréséül

SZALAY JÓZSEF KÁROLY úrnak

a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanárának

 

(A hivatalos honlap: https://kormany.hu/hirek/allami-kitunteteseket-adott-at-a-nemzeti-unnep-alkalmabol-a-belugyminiszter)

 


Szalay József művésztanár

 

 

Kiváló szakember, aki mély szaktudással, empátiával végezte évtizedeken keresztül a munkáját. A MROE (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete) újraalapításától végigkísérte, építette a szakmai közösséget.

Évtizedeken át a szakmát meghatározó pozícióban érettségi feladatokat készített, lektorált, elnökösködött, valamint az OKTV munkájában is hosszú évek óta részt vesz (feladatok kidolgozása, javítása). Olyan gyakorlati szakember, akit kollégái és a szakma is tisztel, szeret, mert őszintén jó szívvel és alázatosan tett és tesz a mai napig másokért, a szakmáért és a művészeti oktatásért.

Amikor a rajz tantárgyat át kellett alakítani, és vizuális kultúra néven született újjá, a reformpedagógiai szemlélet jegyében számtalan olyan döntés, módszertani változtatás, illetve új oktatási szabályozó készült, melyekhez szakmai munkájával magas színvonalon járult hozzá. A vizuális pedagógiai gyakorlatban több, elfogadottá és népszerűvé vált, most is aktuális, a módszertanban közkedvelt eszköz, metódus megalkotásának aktív részese volt.

Ikonikus, emblematikus személyisége tantárgyának.

Személye megkerülhetetlen, hogyha országos középiskolai versenyről van szó akár művészettörténet, akár vizuális kultúra esetén.

A vizuális kultúra érettségi elnöki tisztét is már több mint tíz éve látja el.

A szakma legmeghatározóbb és leghitelesebb személyisége.

 

Az egyházi iskolai történet egyik meghatározó alakja. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium újraindulása során tevékenyen vett részt a munkatársi közösség megszervezésében. Ötletei, elgondolásai sok esetben hosszú távon meghatározták az iskola egy-egy területének működését (pl. a Diákkamara életre hívása, a képi dokumentációs rendszer kialakítása, a termek berendezése, a Jelet hagyni alapítvány kuratóriumi elnökeként támogatások odaítélése). Jelentős szerepe volt az iskola arculatépítésében pl. zászló, jelvények, címer, az épület színdinamikájának meghatározása – a helyi közízlés építése.

Kiválóan közvetíti a tananyagot, kitűnő pedagógus, aki el tudja varázsolni a tanítványokat.

Oktató-nevelői munkájában kiemelt szerepet kapott a tehetségek felkutatása, a tehetséggondozás. Évente több tanítványa választotta a művészi pályát, a volt tanítványok hálásan gondolnak rá.

Mint festőművész is kiemelkedőt alkotott, számos kiállítás készült műveiből.

A közösségek építésében is meghatározó szerepe volt mindvégig mind szakmai, mind pedagógiai vonatkozásban.

 

Évtizedeken keresztül szervezett szakmai, művészettörténeti utazásokat, saját idegen- és tárlatvezetéssel.

 

 

 

Szalay József tevékenységei

MŰVÉSZTANÁR, SZAKÉRTŐ (rajz és vizuális kultúra, képzőművészet, művészettörténet), gimnáziumi tanár, rajz-földrajz szakos általános iskolai tanár

 

 

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM (Budapest)   rajztanára 1980-tól

BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM: rajz és vizuális kultúra, művészettörténet-tanár (1997– folyamatos)

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM: vezető tanár (1987 – folyamatos)

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM MŰV. TÖRT. INTÉZET: óraadó tanár (2004–2010)

KPSZTI: rajz és vizuális kultúra, művészettörténet tantárgygondozó szakértő (1999– folyamatos), intézményellenőrzési-értékelési szakértő;

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETTÖRTÉNET szakértő, tankönyvi lektor, zsűritag (1997– folyamatos)

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA, MŰVÉSZETTÖRTÉNET  emelt szintű érettségiztető tanár (2005– folyamatos)

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA érettségi bizottság elnöke (2003– folyamatos)

MAGYAR RAJZTANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE főtitkár (1995–2010)

MAGYAR RAJZTANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE elnök (2010-től)

A ZÁNKAI GYERMEKALKOTÁSOK GALÉRIÁJÁNAK festészeti-grafikai tehetséggondozó szakvezetője, zsűritag (a BERNÁTH ELEK tehetséggondozói díj kitüntetettje, kurátora)

 

 

Tanári köszönetés az értekezleten

 

 

 

 

2022.08.28