Diákakadémia 3.0 (2019-2020. tanév)

 Diákakadémia 3.0 (2019-2020. tanév)
Versenykiírás a tovább gomb után.
Letöltehető dokumentumok:
Nevezési határidő: február 28.Tehetségkutató és tehetségfejlesztő verseny
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium diákjai számára

 

A verseny időpontja

2019-2020. tanév II. félév

 A verseny központi témája:

Örökségünk védelme

 

„Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.” (Ter 2:15)

 

A központi témán belül a következő témák válaszhatók:

 

1.)       Mi jelenti számotokra az örökséget és annak védelmét?

 

2.)       Teremtésvédelem a fiatalok eszköztárával – Hogyan népszerűsítenétek a számotokra fontos tevékenységeket?

 

3.)       Teremtésvédelem az irodalomban (versek, mesék, regények)

 

4.)       Épített környezetünk védelme – a műemlékvédelem legfontosabb szempontjai és érdekes példái a ciszterci világban

 

5.)       90 éves a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium épülete – az örökség védelme és a jövő kihívásai

 

6.)       Lelki örökségünk védelme – avagy mit kezdjünk a lelki, szellemi környezetszennyezéssel?

 

7.)       Teremtésvédelem az energiagazdálkodás szempontjából (megújuló energiák és az energia tárolása)

 

8.)       Örökségünk védelmének gazdasági vonatkozásai – Mit jelent itt a fenntartható fejlődés?

 

9.)       Mi a különbség a klímavédelem és a teremtésvédelem között?

 

10.)   A teremtésvédelem legnagyobb kihívásai a 21. században

 

11.)   Digitális örökségünk védelme

12.)   Közös ügyünkben közösen keressünk megoldásokat! -- Egy szép példa bemutatása a teremtésvédelmi konfliktusok sikeres kezelésére

Bármely témáról készülhet a Diákakadémia pályázat feltételeinek megfelelő

házi dolgozat vagy

Power Point prezentáció is.

Akik a prezentációt választják, a nevezéshez legalább 10 diát kell készíteniük, valamint egy rövid, írásos összefoglalót (1-2 oldal) a munkájukról.

Az egyéni vagy csapatos nevezésekhez kérünk csatolni a témához választott mentortól egy kitöltött együttműködési nyilatkozatot (a nevezési lap és az együttműködési nyilatkozat is letölthető  a honlapról). Főgimnazisták esetében a külső mentor választása és a vele történő együttműködés kötelező,  az algimnazisták  felkérhetik valamelyik szaktanárukat is mentornak.

A Diákakadémia meghirdetett témáihoz örömmel várjuk lelkes mentorok jelentkezését --  akár az öregdiákjaink, akár a szülők, akár az általuk ajánlott szakemberek közül --, akik szívesen segítenék a fiatalok munkáját. Természetesen a versenyre benevezni szándékozó fiatalok külön is felkérhetnek témájukhoz mentort.

A mentorok feladatait egy rövid felhívásban alább összefoglaltuk.

 A verseny résztvevői

1.)   2-4 fős csapatok nevezését fogadjuk el, akik az alábbi korosztályokban jelentkezhetnek:

I.                 korosztály: 5-8. osztályosok (algimnazisták)

II.               korosztály: 9-12. osztályosok (főgimnazisták)

A csapatok a megadott korosztályokon belül lehetnek vegyes életkorúak is.

2.)   „Házi dolgozat” kategóriában egyéni, jeligés nevezéseket fogadunk el.

A pályázat formái

 

a)     Írásbeli pályamunka (a Diákakadémia eddigi, hagyományos feltételei alapján, de mentor bevonásával), vagy

 

b)     kétfordulós prezentáció, amelynek első fordulóját a válogatók jelentik. A döntőbe a legjobb prezentációk kerülnek, amelyeket ott a zsűri és a nagyközönség előtt kell bemutatni (max. 8-10 perc). 2-4 fős csapatokban lehet a prezentációra nevezni és a pályaművet elkészíteni.

 

A verseny díjazása

Minden döntőbe jutott csapat a verseny támogatói által fölajánlott díjat nyer.

A döntőbe jutott főgimnazista csapatok kommunikációs mesterkurzuson tökéletesíthetik képességeiket és előadásukat.

Fődíj:  nagy értékű ajándékok mindkét korosztály győzteseinek

 Határidők, a verseny fordulói

 Nevezési határidő: 2020. február 28. (könyvtár)

Akik a prezentációt választják, azoknak a nevezéshez legalább 10 diát kell készíteniük, valamint egy rövid, írásos összefoglalót (1-2 oldal) a munkájukról, melyeket a megadott e-mail címre elküldve vagy pendrive-on a nevezési lapjukhoz mellékletként leadva válik véglegessé a nevezésük.

 

  1. forduló (válogatók): 2020. március 27-ig, ill. addig folyamatosan.

Kommunikációs mesterkurzus és tréning: a döntőbe jutott főgimnazista csapatok számára 2020. április 20-24. között, a Fenntarthatósági témahét keretében, tanítási időben.

2. forduló (döntő): 2020. május 6.

 
 

Felhívás a diákok családjai és öregdiákjaink számára:

DIÁKAKADÉMIAI MENTOROKAT KERESÜNK!

Ebben a tanévben megújítjuk a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szép hagyományokkal rendelkező Diákakadémia pályázati rendszerét.

Ennek keretében szeretnénk diákjainknak lehetőséget biztosítani arra, hogy kutatómunkájukat és a versenyre történő felkészülésüket egy-egy, a választott témájukban jártas, szakmai mentor bevonásával végezhessék.

A fiatalok mentorokkal történő együttműködése sokféle előnnyel jár, melyek közül kiemeltünk néhányat az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Ilyenek például a színvonalas és kontrollált szakmai munka lehetősége, a szakirodalomban történő eligazodás támogatása, iránymutatás az internetes tartalmak megfelelő szűrésében, különféle kutatási módszerekkel történő megismerkedés, együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése és nem utolsósorban a mentorok inspiráló, motiváló hatása.

 

 

Mit kérünk a mentoroktól?


1.)   Névvel, elérhetőséggel (mobilszám és e-mail cím) és a mentorálni kívánt téma /témák megjelölésével jelentkezzenek a megadott e-mail címen (csizy@szig.hu).

 

2.)   Amennyiben valamelyik megjelölt témát választó diák, vagy csapat szeretné a jelentkezőt felkérni mentornak, felveszik a kapcsolatot, és egy rövid együttműködési megállapodást kötnek, amely meghatározza az együttműködés kereteit.

 

 

3.)   A mentor tájékoztatja a diákokat, hogy milyen módon tudja segíteni a munkájukat, és közös felkészülési koncepciót készítenek a verseny határidőinek figyelembevételével.

 

4.)   A mentor nem dolgozik a diákok helyett, hanem legjobb tudása szerint támogatja, motiválja és kíséri a fiatalok munkáját.

5.)   A Diákakadémia döntőjébe jutott csapatok mentorait sok szeretettel meghívjuk a döntőre, mely 2019. május 6-án, várhatóan 12:30-15:30-ig lesz a gimnázium dísztermében (főgimnazisták), ill. Békefi termében (algimnazisták).

6.)   Versenyünkkel kapcsolatban köszönettel fogadjuk a mentorok tapasztalatait, javaslatait a jövőre nézve.

 

A Diákakadémia szervezői

 

2020.01.18