Tájékoztató és határidő

A tábor önrésze gyermekenként 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét.1
Az ennél magasabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.
 
2013.01.01-től 98 000,- Ft, amely összegnél nem lehet magasabb az egy főre számított nettó jövedelem. A nettó jövedelembe számít: nettó (kézhez kapott) munkabér, nyugdíj, rendszeres családtámogatási és szociális juttatások összege. Számítási mód: havi összes családi bevétel osztva az együtt élő családtagok számával.
 
A tábor helyszíne és ideje:
Zánka
2013. július 1-6. (6 nap, 5 éjszaka)
2013. július 8-13. (6 nap, 5 éjszaka)
2013. július 15-20. (6 nap, 5 éjszaka)
2013. július 22-27. (6 nap, 5 éjszaka)
2013. július 29.- augusztus 3. (6 nap, 5 éjszaka)
 
Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet.
 A pályázat elnyerésének lehetősége a pályázati keretösszeg, valamint a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb
2013. április 8. napjáig áll fenn;
 
A tájékoztató dokuentum letölthető.